Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Konzorcij SRC-EDIH pridobil status EDIH

Več o projektu SRC-EDIH

Konzorcij SRC-EDIH, ki ga sestavljajo številni partnerji, koordinator pa je Razvojni center Novo mesto, je bil uspešen na javnem razpisu za EDIH – Evropsko digitalno inovacijsko stičišče. Evropska komisija je prepoznala potencial konzorcija SRC-EDIH za zagotavljanje naprednih storitev digitalne preobrazbe in inovacije za dvig konkurenčnosti v regijah z jasno dodano vrednostjo.

SRC-EDIH kot Evropsko digitalno inovacijsko stičišče bo aktivno pospeševal digitalno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij in javnega sektorja za dvig konkurenčnosti ter odpornosti evropskega gospodarstva in družbe z upoštevanjem stebrov trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja. Stičišče bo točka znanja, smernic in podpore za pospešitev široke uporabe ključnih digitalnih tehnologij, kot so super računalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost in robotika; ter razvoj digitalno podprtih inovativnih poslovnih modelov. SRC-EDIH bo omogočil lažji dostop do prototipov in testnih okolij za pospešitev uvedbe novih digitalnih tehnologij in izboljšanje obstoječih digitalnih rešitev. Stičišče bo ponudilo še dostop do različnih izobraževalnih vsebin na področju digitalizacije in krožnega gospodarstva, podporo pri povezovanju organizacij z raziskovalci in ponudniki inovativnih digitalnih rešitev ter podporo pri iskanju evropskih in nacionalnih virov financiranja.

SRC-EDIH je bil potrjen v obeh fazah postopka, prvi, izpeljani na nacionalni ravni, in drugi na Evropski komisiji, na podlagi Programa za digitalno Evropa (angl.  Digital Europe Programme  DIGITAL). Izbor za EDIH je velik uspeh za naš konzorcij, saj se je za to mesto na razpisu potegovalo 331 kandidatov iz vse Evropske unije. Projekt je vreden €2,995,799.91, izvaja pa se 36 mesecev.

SRC-EDIH koordinira Razvojni center Novo mesto, konzorcij pa sestavljajo še partnerji: Mestna občina Novo mesto, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Univerza na Primorskem, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Univerza v Novi Gorici, Občina Ajdovščina, RIC Bela krajina, CADCAM Lab d.o.o., Koofr d.o.o., Mikrografija d.o.o.; ter pridruženi partnerji: Združenje delodajalcev Slovenije, RRA GIZ in Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina. Z razpršenostjo delovanja partnerjev smo dosegli ustrezno pokritost obeh kohezijskih regij.

Skladno s Programom za digitalno Evropo, ki ga financira Evropska komisija, bo delovanje SRC-EDIH-a neprofitno, kar bo omogočilo nepristransko usmerjanje in izvajanje aktivnosti. EDIH bo povezan v Evropsko mrežo EDIH-ov, kar zagotavlja mednarodno ter evropsko vpetost in sodelovanje.

Preberite še ostale novice 

Z dinamičnim planiranjem proizvodnje do večje uspešnosti podjetja
Rezultat digitalizacije planiranja proizvodnje je v človeškem smislu zmanjšanje obremenitev in
Digitalization in the industry_CADCAM
S pomočjo SRC-EDIH do učinkovite digitalne preobrazbe
SRC-EDIH, ki je del evropske mreže evropskih digitalnih inovacijskih središč, zlasti malim in
Z inženirskimi računalniškimi simulacijami prihranimo čas in denar
V slovenskih podjetjih postajajo računalniške simulacije vse bolj pomembne za razvoj izdelkov in
CADCAM Lab-digital-transformation
Ali ste že na poti digitalne preobrazbe? SRC-EDIH projekt
Z velikim veseljem sporočamo, da je bil septembra 2022 potrjen projekt SRC-EDIH (Smart, Resilient