Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Projekt SRC-EDIH

Smart, Resilient And Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub

SRC-EDIH

(Smart, Resilient And Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub)

CADCAM Lab je zadnji dve leti skupaj s partnerji intenzivno delal na prijavi projekta Smart, Resilient And Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub (SRC-EDIH), ki je bil prijavljen na Digital Europe Programme, s katerim bi postali Evropsko digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji. Z velikim veseljem sporočamo, da je bil projekt potrjen.

Konzorcij SRC-EDIH vodi Razvojni center Novo mesto d.o.o., ostali partnerji v projektu pa so CADCAM Lab d.o.o., Mestna občina Novo mesto, Občina Ajdovščina, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, RIC Bela krajina, Koofr d.o.o., Mikrografija d.o.o., Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina ter Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje regionalnih razvojnih agencij.

  • Projekt bo financiran s strani: Evropske komisije, program Digitalna Evropa DIGITAL
  • Trajanje projekta: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025
  • Vrednost projekta: 2.995.800 €

Opis projekta SRC-EDIH

SRC-EDIH bo podpiral državno in lokalno upravo ter MSP pri preizkušanju izdelkov, rešitev in komponent v realnem okolju ter nadgradnji njihovih digitalnih procesov in z njimi povezanih poslovnih modelov ob hkratnem usklajevanju možnosti rasti s cilji trajnostnega razvoja.

Naša vizija je postati vodilni EDIH v jugovzhodni Evropi ter prispevati k pospešeni digitalizaciji proizvodnih MSP in digitalni preobrazbi javne uprave z naprednimi digitalnimi tehnologijami z upoštevanjem stebrov trajnostnega  gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja.

V intenzivni interakciji z nacionalnimi in evropskimi DIH-i bo SRC-EDIH ozaveščal o pomenu digitalne preobrazbe za trajnostno rast in bo služil kot enotna točka znanja, smernic in podpore za povečanje digitalizacije v javnih institucijah in industrijskih podjetjih. Poleg tega bo SRC-EDIH omogočil dostop do prototipov in testnih okolij za pospešitev sprejemanja novih digitalnih tehnologij in znanj ter za izboljšanje trenutnih digitalnih rešitev.

SRC-EDIH bo zagotovil:

  • podporo za izgradnjo industrijskega ekosistema podjetij s širokim strokovnim znanjem na različnih področjih, ki ponujajo komplementarne storitve ali izdelke prek konferenc, dogodkov in delavnic;
  • podporo za dostop do evropskih in nacionalnih javnih in zasebnih virov financiranja, da bi se okrepila sposobnost podjetij za uvajanje digitalnih inovacij in povečala njihova konkurenčnost.

Poglejte še ostale projekte

SRC-EDIH_CADCAM Lab
Projekt SRC-EDIH
CADCAM Lab je zadnji dve leti skupaj s partnerji intenzivno delal na prijavi projekta SRC-EDIH, ki
Lightweight vehicles_CADCAM
Pilotno demonstracijski (PD) projekt: TPV4LIGHT
Leta 2018 se je CADCAM Lab skupaj s slovenskimi podjetji TPV, ALPINEON in SiEVA uspešno prijavil na