Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Upravljanje različnih CAD sistemov

ang. Multi-CAD Management

Obstajajo številni razlogi, zakaj se različni CAD sistemi uporabljajo znotraj organizacije in celo znotraj istega oddelka. Uporaba več CAD sistemov znotraj iste organizacije je danes bolj pravilo kot izjema, zato je potreba po upravljanju podatkov iz različnih CAD sistemov nujna.

Nekatere osnovne prednosti upravljanja podatkov različnih CAD sistemov s PDM (Product Data Management) so:
  • centralizirano upravljanje vseh CAD podatkov,
  • centralizirano shranjevanje vseh CAD podatkov,
  • sposobnost uporabe drugih PLM funkcionalnosti (upravljanje komponent, upravljanje sprememb, upravljanje konfiguracije,…) ne glede na CAD sistem.

Organizacije se soočajo z velikim izzivom upravljanja podatkov iz nezdružljivih CAD sistemov. Npr. med razvojem izdelka se z različnimi CAD sistemi ustvari velika količina podatkov. Da bi izdelek čim bolj učinkovito in hitreje plasirali na trg, so vsi udeleženci v procesu razvoja prisiljeni deliti svoje podatke o izdelkih z drugimi člani ekipe.

Izziv nadzora in upravljanja s takšnimi podatki znotraj organizacije je mogoče rešiti le z definiranim sistemom upravljanja različnih CAD sistemov. Ta pristop zagotavlja enoten vir resnice, tako imenovani „single source of truth“.

Na trgu je veliko programskih rešitev z različnimi metodologijami za pristop k upravljanju različnih CAD sistemov. Vsem je skupno to, da omogočajo uporabo večine CAD formatov, ki se dnevno uporabljajo v inženirskih pisarnah. Najpogosteje omogočajo odpiranje grafičnega prikaza CAD modelov, spreminjanje in možnost upravljanja.

Najpomembnejše prednosti uporabe sistema MultiCAD so:

  • skrajšanje časa razvoja in plasiranja izdelka na trg,
  • optimiziran proces ustvarjanja, izvajanja in spremljanja sprememb
  • možnosti uporabe obstoječega znanja organizacije

Organizacije v regiji so prepoznale potrebo po vzpostavitvi reda v svojih inženirskih pisarnah, ki uporabljajo več različnih sistemov CAD. Izvedba takšnih sistemov ni nikoli enostavna, vendar je vsekakor potrebna.

Piše: Inda Balagic, (Solution and Business Consultant, PMP Project manager), CADCAM Group

Preberite še ostale bloge

Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna preobrazba kot revolucija procesa proizvodnje
Digitalna preobrazba kot revolucija procesa proizvodnje proizvajalcem zagotavlja nove načine za
mecodes cadcam
MECODES
MECODES (kratica za Mechatronic Collaborative Design Solution) je edinstvena rešitev, ki povezuje
modsim cadcam
MODSIM
Integrirano modeliranje in simulacija, znano kot MODSIM, daje inženirjem možnost, da ustvarijo
Simulia Abaqus
SIMULIA Abaqus
SIMULIA Abaqus nudi najboljši nabor rešitev za nelinerano analizo končnih elementov (FAE) in