Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Razvoj PLM-a skozi čas

Po Gartnerjevem mnenju je PLM (Product Lifecycle Management) filozofija, proces in disciplina, ki s pomočjo programskih rešitev upravlja izdelek skozi vse faze življenjskega cikla od zasnove izdelka pa do reciklaže.

Zgodovinsko gledano je PLM nastal iz PDM-ja (Product Data Management) v osemdesetih letih. Spodnja slika prikazuje zgodovinski razvoj po fazah:

Zamisel o uvedbi PLM-a (kot tudi katerega koli drugega informacijskega sistema) je poslovno naravnana. V prvih fazah se je poskušalo zmanjšati stroške ustvarjanja inženirskih podatkov – organiziran PDM, upravljanje sprememb, sistematizacija standardnih delov,…

Sčasoma se je pojavila potreba po izboljšanju obstoječih sistemov, s katerimi se je omogočalo upravljanje kosovnic, potreba po upravljanju zahtev in sprememb ter potreba po povezovanju in sodelovanju več različnih CAD-orodij in po definiciji ERP-PLM povezave. Vse te izboljšave so povzročile PLM 2.0.

Sredi devetdesetih let se je industrija hitro razvijala in čas dobave izdelkov na trg se je začel drastično skrajševati. Sistematično vodenje programov in projektov je omogočilo boljšo organizacijo in skrajšalo čas razvoja izdelkov. Potrebni so bili dodatni informacijski sistemi (ALM, MES, ..) in njihova integracija s PLM-om za skupno upravljanje življenjskega cikla izdelkov. Začelo se je ustvarjanje okolja za storitve v oblaku. Vse to je povzročilo PLM 3.0.

Trenutno smo globoko v fazi PLM 4.0. Oblak, BI (Business Intelligence), Dashboards so vsi izrazi, s katerimi se vsakodnevno srečujemo tako v zasebnem kot poslovnem življenju. PLM 4.0 hodi v korak z novimi tehnologijami z nenehnim nadgrajevanjem, izboljševanjem in povezovanjem z vsemi sistemi v procesih posameznih organizacij.

V prihodnosti nas zagotovo čaka PLM 5.0 z vsemi industrijskimi izzivi, ki so še pred nami. 

Piše: Inda Balagic – Solution and Business Consultant, PMP Project manager, CADCAM Group

Preberite še ostale bloge

mecodes cadcam
MECODES
MECODES (kratica za Mechatronic Collaborative Design Solution) je edinstvena rešitev, ki povezuje
modsim cadcam
MODSIM
Integrirano modeliranje in simulacija, znano kot MODSIM, daje inženirjem možnost, da ustvarijo
Simulia Abaqus
SIMULIA Abaqus
SIMULIA Abaqus nudi najboljši nabor rešitev za nelinerano analizo končnih elementov (FAE) in
Kako lahko strojni inženirji dosežejo konkurenčno prednost s CATIO?
CATIA strojnim inženirjem nudi funkcije, zaradi katerih je vodilna programska rešitev za