Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Upravljanje promjenama

Upravljajte promjenama – ne dopustite da promjene upravljaju vama.

Promjene na tržištu dio su svakodnevice. Mijenjaju se trendovi, želje i potrebe kupaca, mijenjaju se procesi s dobavljačima, razvoj, tehnologije, proizvodnja… Ali promjena ne mora uvijek značiti stres.

Upravljanje promjenama pomoću 3DEXPERIENCE platforme omogućuje vam da sami upravljate promjenama, da ih uvodite bez gubljenja ritma koje vas uvijek košta jer – kao što i sami znate – bez uspješnih promjena nema uspješnog razvoja i proizvodnje.

Uspješna provedba promjene ovisi o više čimbenika:

Potrebna vam je fleksibilnost i brzina, ali i promišljenost. Strukturiranost vaših odluka omogućit će cjelovitu realizaciju promjena.

Fleksibilnost i brzinu lakše je, naravno, postići u ranijim fazama životnog ciklusa proizvoda, dok se još radi na virtualnom modelu pa su i troškovi pod kontrolom.

Kako razvoj odmiče i dijelovi proizvoda počinju se pojavljivati u fizičkom obliku, svaka promjena postaje skupa. Tada je potrebno provoditi sve striktnije upravljanje promjenama, ovisno, naravno, o konkretnom problemu.

3DEXPERIENCE platforma omogućuje više razina striktnosti upravljanja promjenama, kako bi se za svaki problem u svakoj fazi životnog ciklusa proizvoda našao optimalan način upravljanja promjenama (najbolji prihvatljiv rezultat uz minimalne troškove).

Jasan uvid u utjecaje koje promjene za sobom povlače: obuhvaća sve na što promjena utječe, kao i sve što utječe na promjenu.

Promjene na složenim sustavima mogu obuhvaćati elemente iz različitih domena (mehaničke, elektro, pneumatske, hidrauličke, itd.), što promjenu čini dodatno složenom jer različiti sudionici rade na različitim domenama, a komunikacija i sveobuhvatan pregled postaju iznimno važni. Čak i ako postoji rješenje za neki problem u jednoj domeni, kontradiktorni zahtjev iz druge domene može anulirati takvo rješenje i upravo zato je potreban iterativan pristup koji 3DEXPERIENCE platforma omogućuje.

Svim sudionicima u procesu omogućuje se jednostavan uvid u sve objekte obuhvaćene promjenom.

Sudionicima u procesu promjene potrebno je dati uvid u objekte koji su obuhvaćeni promjenom i sve dokumente koji na nju utječu, ali i informacije o tijeku procesa, tako da pojedinci znaju u kojoj je fazi sam proces i što se od njih očekuje. Na taj se način izbjegavaju pogreške do kojih dolazi uslijed problema u sinkronizaciji (sinkronizacija obavljena djelomično ili nesinkronizirano, ljudski faktor i sl.) jer svi rade na jedinstvenoj platformi, na istim objektima, a za sinkronizaciju se brine platforma.

Tako svi sudionici u procesu od prodaje, nabave, razvoja (sve domene: mehanika, elektro, software, itd. …), tehnologije, pripreme proizvodnje do proizvodnje, na brz i točan način dolaze do potrebnih podataka.

Sama promjena – njezini uzroci i rezultati – moraju biti dostupni i jasni svim relevantnim sudionicima tijekom cijelog procesa.

Sve odgovorne osobe trebaju imati uvid u problem, njegov izvor te utjecaj na sam proizvod i proizvodni proces. Pristup tim informacijama mora biti jednostavan i točan. Potrebno je imati informaciju o utjecaju koju određena promjena ima na određenu fazu procesa kao i informaciju o njezinoj isplativosti. 3DEXPERIENCE platforma omogućuje analizu utjecaja (Impact Analysis) na svaki korak unutar procesa.

Naime, iskustvo nam uvijek iznova potvrđuje da upravo pronalaženjem točnih podataka i baratanjem točnim podacima započinje svako učinkovito rješavanje izazova.

Vaš sljedeći korak upravljanja životnim ciklusom proizvoda počinje ovdje

 

Kontaktirajte nas za više informacija.