Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Napredna upotreba modela materijala u Abaqusu

WEBINAR

Webinar

Abaqus sadrži širok raspon modela materijala pomoću kojih možemo nabrojati reološka svojstva mnogih inženjerskih materijala, poput metala, gume i plastike, betona, viskoznih tekućina i kompozitnih materijala. Na webinaru ćemo predstaviti modele elastičnih, hiperelastičnih, viskoelastičnih i plastičnih materijala, kao i modele koji opisuju materijalnu štetu. Pokazat ćemo kako možemo brzo odrediti parametre nekih složenih modela materijala uz pomoć integrirane sheme optimizacije Abaqus.

Predavač

Dr. Marko Vrh zaposlen je u CADCAM Labu, članici CADCAM Grupe, od 2016. godine gdje je odgovoran za numeričke simulacije u Sloveniji i cijeloj regiji u kojoj grupa djeluje. Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2005. godine kao istraživač na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, gdje je i doktorirao 2010. godine. U svom istraživanju kombinirao je analitički, numerički i eksperimentalni pristup. Tijekom svoje profesionalne karijere, uz pedagoški i istraživački rad, također je uključen u razvojna istraživačka i aplikativna projekta, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. Odnedavno većinu svog vremena posvećuje primijenjenim istraživanjima, posebno u automobilskoj industriji. Ovlašteni je stručnjak Dassault Systemes na području softvera SIMULIA.

Video mask
SIMULIA certifikacija

Jeste li propustili webinar?

Pogledajte ga na našem YouTube kanalu