Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Strokovno svetovanje/BVA

Vse je mogoče, ko se zavedaš svoje vrednosti!

Vsak napreden pogled na svet in tržišče se pričenja s podrobnim pogledom in analizo samega sebe.

Podjetja, ki se zavedajo svojih vrednot, se sprašujejo:

Ali obstajajo še učinkovitejše oblike organizacije, boljša izkoriščenost in dostopnost resursov?

Ali obstoja hitrejši način doseganja boljših tržnih rezultatov?

Pri tem lahko pomaga proces „vrednotenja poslovne uspešnosti“ (ang. Business Value AssessmentBVA) s strokovnim svetovanjem skupine CADCAM.

CADCAM Group razpolaga s poglobljenim poznavanjem izzivov proizvodnih in IT podjetij ter spremlja in uvaja svetovno najnaprednejše rešitve.

Integracija rada na 3d dizajnu

Svetovanje ekspertnih ekip skupine CADCAM nudi pomoč pri doseganju proizvodnih in tržnih rešitev.

Identifikacija najpomembnejših izzivov predstavlja vsakemu podjetju priložnost za napredek celotnega poslovanja ter dvig lastnih vrednosti in kriterijev na višjo, sodobnejšo raven.

S sprejemanjem novih tehnologij, predvsem rešitev s področja informacijskih rešitev, se vzpostavi sistem za realizacijo konkretnih tehnoloških in drugih zahtev. Vključevanje svetovanja v proces priprave in sprejemanja odločitev, je odraz vaše poslovne iniciative ter velik pozitiven premik v smeri povezovanja z zahtevnimi industrijskimi in tržnimi okoliščinami 21. stoletja.

Želite izboljšati svoj način dela?

Vaš naslednji korak se začne tukaj.

 

Za več informacij nas kontaktirajte