Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Zakaj je CATIA eno najboljših 3D CAD orodij?

Na trgu so na voljo različna orodja in rešitve za konstruiranje. Vsekakor je eno izmed najbolj priljubljenih CAD orodij programska rešitev CATIA, zato se pogosto pojavi vprašanje »Zakaj ravno CATIA?«. Čeprav vprašanje deluje preprosto, je odgovor precej bolj zapleten. Mnogi CATIO povezujejo z višjo investicijo na začetku, toda če upoštevamo celotne stroške konstruiranja, je cena same licence pravzaprav zelo ugodna.

 Vprašanje: “Kaj želimo doseči?”

S kakšno vrsto konstruiranja se ukvarjate? Delate s kompleksnimi površinami? Ali delate majhno število modelov in male sklope ali veliko število modelov in velike sklope? Ali delite modele s strankami ali prodajalci? Ali začnete vsak dizajn iz nič ali ponovno uporabite obstoječe podatke?

Seznam zgornjih vprašanj zagotovo ni popoln, vendar lahko glede na število vprašanj vidimo, da je odgovor večplasten.

Kompleksne površine

Mnoge CAD rešitve lahko ustvarijo neke vrste površin, vendar kaj storiti, če mora vaše podjetje ustvariti kompleksnejše oblike? Če CAD rešitve filtriramo v skladu z merili za reševanje kompleksnih površin, se seznam bistveno zmanjša. Če dodamo še filter za preoblikovanje (ang. morphing) kompleksnih površin, ki se lahko uporabi za kompenzacijo reverzibilnih elastičnih deformacij, ki se pojavijo pri obdelavi kovin ali za preprečevanje neželenih plastičnih operacij, je seznam CAD programske opreme še krajši. CATIA zlahka opravi zgoraj opisane naloge.

Veliki sklopi

Poglejmo si velike sklope, ki ima 500 do 1.000 ali več modelov. Nedvomno je, da lahko vsaka CAD rešitev naredi sklope, toda kaj se zgodi, ko postanejo sklopi zelo veliki? Ali sistem lahko upravlja tako velike sklope? CATIA je rešitev, na katero se lahko zanesete, saj podpira velike sklope, kot so celi avtomobili, letala, ladje ter druge zapletene in velike sklope. CATIA 3DEXPERIENCE je upravljanje velikih modelov standardno.

Ponovna uporaba podatkov

Glede na to, da je danes princip dela narediti čim več s čim manj sredstvi, bi morala biti možnost ponovne uporabe podatkov zelo pomembno merilo pri izbiri CAD orodja. Po definiciji ponovna uporaba podatkov ni samo ponovna uporaba starega sklopa ali modela in modifikacija za izdelavo novega sklopa / modela. Problem nastane, saj se težave, ki so obstajale v začetnem sklopu / modelu, kopirajo v novega, ki povzročajo nove težave. To lahko pripelje do slabe kakovosti, ki jo podjetje plača v obliki denarja ali večji količini porabljenih sredstev. Čeprav obstaja knjižica delov, se morajo preoblikovati, kar je za podjetje nedonosno.

CATIA Knowledgeware

CATIA Knowledgeware omogoča ponovno uporabo korporacijskega znanja, tako da je pridobljeno znanje vgrajeno v predloge. Te predloge temeljijo na pravilih in uporabnik ima lahko določene omejitve glede sprememb, ki jih lahko naredi. Razpoložljive možnosti za spreminjanje so v spustnem meniju. Ta funkcionalnost ne omogoča le ponovne uporabe podatkov, vendar s pravilno zasnovano metodologijo omogoča uporabniku, da zelo hitro ustvari nove načrte na osnovi predloge, ki so hkrati skladni s standardi podjetja. Predloge so lahko povezane z risbami, ki se posodabljajo v skladu z novim projektom. Če se ta funkcija uporablja v kombinaciji s funkcijo Skeletong Modeling, je možno zelo hitro izdelati celotne sklope.

Ponovna uporaba podatkov se lahko avtomatizira in tako omogoča hitro ustvarjanje iteracij konstruiranja. Ta proces je mogoče povezati z naslednjimi koraki, kot npr. nastavitev orodja. Tako se lahko oblikuje nov projekt, načrt, dizajn orodja in NC programiranje na način, ki bo ustrezal standardom podjetja. Intelektualno znanje podjetja je zaščiteno pred nepooblaščeno uporabo, tako znotraj kot zunaj podjetja. To tehnologijo uporabljajo številni proizvajalci originalne opreme (ang. Original Equipment Manufacturer) in drugi dobavitelji.

Po tem kratkem pregledu lahko ugotovimo, da je odgovor na vprašanje »Zakaj CATIA?« zelo kompleksen. Čeprav smo tukaj navedli le nekaj izmed številnih funkcionalnosti, verjamemo, ste dobili odgovor, zakaj je CATIA močnejša v primerjavi z drugimi CAD orodji. CATIA omogoča doseganje več z manj virov in hkrati izboljšuje samo konstruiranje.

Pridobite ponudbo