Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Tehnologija digitalnega dvojčka in okoljska trajnost

Tehnologija digitalnega dvojčka in okoljska trajnost gresta z roko v roki. Kako lahko digitalni dvojček pripomore k okolju prijaznejši proizvodnji? Vse se začne s konceptom trajnosti.

Trajnost v poslovnem kontekstu pomeni več kot le ohranjanje okolja. Večina podjetij se danes zaveda, da je poslovna trajnost tudi ključ do maksimiziranja poslovnih donosov – z racionalnimi procesi in učinkovito uporabo razpoložljivih virov. Ravno zaradi tega je proizvodnja bolj trajnostna.

Biti bolj okoljsko trajnosten pomeni biti učinkovit, zaradi tega pa morajo biti podjetja izjemno dobro pripravljena na morebitne nepričakovane spremembe ali motnje na trgu. Proizvajalci imajo možnost uresničevanja proizvodnega plana in spremljanja življenjskega cikla izdelka z uporabo tehnologije digitalnega dvojčka. Ta tehnologija omogoča planiranje, sprejemanje odločitev in njihovo izvajanje s pomočjo digitalnih simulacij, ustvarjenih s pomočjo podatkov iz realnega sveta.

Kako lahko digitalni dvojčki naredijo vaše podjetje “bolj zeleno” in zakaj je ekološka trajnost pomembna, boste izvedeli v nadaljevanju.

Optimizirana proizvodnja pomeni manj “odpadkov” in večji donos

Z uporabo tehnologije digitalnega dvojčka lahko podjetja že v zgodnji fazi proizvodnje ocenijo tveganja in na pravi način obvladujejo spremembe, da zagotovijo boljši izkoristek, zmanjšajo odpadke in s tem tudi stroške. V tem primeru ima 3D modeliranje veliko in pomembno vlogo.

Modeliranje, delovno silo, proizvodne stroje, materiale, uporabljene v proizvodnji, je mogoče virtualno validirati in s tem optimizirati pred ali takoj po začetku proizvodnega procesa. V času velikih gospodarskih pretresov in svetovnih finančnih kriz lahko digitalne “replike” pomagajo podjetjem, da postanejo bolj donosna in odporna na spremembe v trenutku, ko je to najpomembnejše.

Tehnologija digitalnog blizanca i ekološka održivost

Vseeno se postavlja vprašanje: Kako to naredi podjetje bolj zeleno? Trajnost in bolj zeleno proizvodnjo je mogoče doseči s pomočjo platforme 3DEXPERIENCE, ki uporabnikom ponuja možnost izkoristiti izkušnjo digitalnega dvojčka. Z ustvarjanjem digitalnih kopij končnega izdelka se zmanjša potreba po dragih, posebnih linijah za testiranje inovacij, zato se napake in ozka grla v proizvodnji prepoznajo že na začetku, ko je izdelek še na voljo le v digitalni različici.

Digitalni model (digitalni dvojček), ki ga poganjajo podatki iz realnega sveta, služi kot svojevrsten testni poligon, ki odlično testira in simulira vse – od zasnove izdelka, preko upravljanja sprememb in virov, interakcije med ekipami, pa vse do distribucije, logistike in končne potrošnje. Transparentnost in stalno posodobljeni podatki v realnem času omogočajo podjetjem, da so učinkovita, tako pri dolgoročnih strategijah kot pri soočanju z nepričakovanimi spremembami.

Široko področje uporabe digitalnega dvojčka zagotavlja neomejene možnosti za nemoteno in optimalno delovanje ter nenazadnje zmanjšanje odpadkov.

Glede na to, da tehnologija digitalnega dvojčka in okoljska trajnost ne gresta ena brez druge, lahko rečemo, da bi lahko postala industrijski standard med napredno mislečimi proizvajalci. Ekološka trajnost je končni in univerzalni cilj, ki zagotavlja varovanje okolja, hkrati pa povečuje donos podjetja.

Platforma 3DEXPERIENCE, tehnologija digitalnih dvojčkov in ekološka trajnost – usmerjenost v prihodnost!

Kar platforma 3DEXPERIENCE podjetja Dassault Systèmes resnično ponuja, je poslovna odpornost s konceptom trajnosti. Fleksibilnost in agilnost za pripravljenost na prihodnje spremembe daje podjetjem prepotrebno kontinuiteto poslovanja. Platforme, kot je 3DEXPERIENCE, so učinkovit način, da podjetja prenesejo trajnost neposredno v jedro svojega poslovanja in združijo strategijo, modeliranje in proizvodnjo na enem mestu.

Poleg tega zagotavlja dodatno varnost podjetjem, za katera je zmanjševanje ali odpravljanje tveganj med proizvodnjo ključnega pomena (jedrske elektrarne, rudniki ipd.), vse s pomočjo virtualne simulacije. Z uvedbo digitalne transformacije in uporabo te platforme je v zgodnjih fazah proizvodnje možno predvideti operativne težave in varnostne težave virtualno, v digitalni različici. Ko so podjetja usmerjena v prihodnost, je varnost najpomembnejša v skoraj vseh operacijah in pogosto obvladuje večino proizvodnih procesov. Zato je tukaj platforma 3DEXPERIENCE, ki preko koncepta trajnosti in tehnologije digitalnega dvojčka zagotavlja varnost v proizvodnji!

Uporaba koncepta trajnosti za boljše in odgovornejše odločanje v proizvodnji

Tehnologija digitalnog blizanca i ekološka održivost

Odmik od fizične proizvodne linije v virtualno “tovarno” omogoča podjetjem, da vidijo predvideno prihodnjo uporabo končnih izdelkov in njihove rezultate v realnem času. Prav tako je možno simulirati več različnih strategij planiranja proizvodnje, da bi se odločili za najučinkovitejšo in optimalno, ki bo prinesla največji donos. Podjetja lahko vidijo tudi vsak what if rezultat, kar jim pomaga pri sprejemanju boljših in odgovornejših odločitev ter vpogled v dogajanje v vsakem trenutku.

Če upoštevamo pandemijo koronavirusa, ki s seboj prinaša neverjetne posledice na vseh področjih življenja, tudi v proizvodnji, so številna podjetja uvidela pomen fleksibilnosti za ohranjanje neprekinjenega poslovanja. Proizvajalci se morajo pripraviti tudi na prihodnje, povsem gotove motnje trga, edina prava pot za to pa je uporaba trajnostnih konceptov z uporabo digitalnih orodij, programskih rešitev in platform, kot je platforma 3DEXPERIENCE.

Če mora tudi vaše podjetje skozi proces digitalne preobrazbe in sprejeti koncepte trajnosti na zelo preprost in učinkovit način, vam je CADCAM Lab na voljo. Za več informacij o izboljšanju poslovanja in proizvodnje nas lahko kontaktirate.

 

Preberite še ostale bloge

Prednosti koje inženjeri strojarstva ostvaruju upotrebom 3DEXPERIENCE CATIA softverskog rješenja
Prednosti uporabo programske rešitve 3DEXPERIENCE CATIA
3DEXPERIENCE CATIA ponuja vsa orodja, ki jih strojni inženirji potrebujejo za delo.
Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
Moč 3D vizualizacije pri promociji dizajnerskega pohištva
3D vizualizacija omogoča podroben, jasen in fotorealističen vpogled v bodoči izgled predmeta, ki
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izognite se izgorelosti z DELMIA Ortems
Izgorelost (ang. burnout) je stanje čustvene, fizične in duševne izčrpanosti, ki nastane zaradi
Kako doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet?
Želite doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet? Uporabite rešitev