Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Poskrbite za učinkovitejše sodelovanje s platformo 3DEXPERIENCE

V izjemno uspešnih organizacijah razumejo, da je sodelovanje ključna sestavina uspeha, in uvajajo številne najboljše prakse, da bo to kar najučinkovitejše. Poslovne platforme, kot je platforma 3DEXPERIENCE, imajo ključno vlogo pri podpiranju in izboljševanju najboljših praks. V tem članku boste izvedeli kako platforma 3DEXPERIENCE omogoča boljše in celostnejše sodelovanje ter je skupinam in posameznikom v pomoč pri skupnem delu.

Temelj: enotna različica resnice za vse

Enotna predstavitev vašega projekta, inovacije, izdelka ali storitve omogoča, da vsi sodelujoči opravljajo različne procese, izračune ali naloge ter nato stanja in rezultate delijo z drugimi. To pospešuje meddisciplinarno sodelovanje ter povečuje preglednost in sledljivost. Nazadnje pa prinaša tudi dodatne priložnosti za odličnost, saj olajša prenos znanja (pogosto v obliki podatkov) med različnimi skupinami, da se tako sprejemajo boljše in bolje informirane odločitve.

Za Flow Robotics platforma 3DEXPERIENCE pomeni, da imajo sodelujoči z vseh področij enovit pogled na življenjski cikel izdelka, kar prinaša boljše razumevanje stanja posameznega projekta v določenem trenutku. V organizaciji Bureau Veritas enotna digitalna predstavitev vsakega plovila, ki je v skupni rabi, omogoča, da vsakdo v razširjeni delovni skupini opravi različne izračune, kot so strukturno preverjanje, izračun stabilnosti in spremljanje stanja rjavenja, kar je znatna izboljšava v primerjavi s preteklimi praksami.

Brez podpore platforme 3DEXPERIENCE ne bi mogli še naprej rasti tako, kot smo.
Per-Arne Jönsson
Senior Mechanical Engineer, Flow Robotics
Quotes
3D klasifikacija, ki temelji na platformi 3DEXPERIENCE, nam bo pomagala zmanjšati stroške inženiringa in tudi izboljšati čas našega razvoja.
Olivier de la Boudonnaye
Executive Vice President Industry, Naval Group
Quotes

Poplačilo: podprite talente znotraj in zunaj svojega podjetja

Kako v podjetjih izkoriščajo strokovno znanje, razpršeno na različnih lokacijah znotraj in zunaj podjetja? Še bolj pomembno pa je, kako lahko učinkovitejše združevanje ljudi prispeva k doseganju izjemnih rezultatov? Z uvedbo enotnega, varnega in sodelovalnega okolja v oblaku (ali po želji na lokaciji), ki je vsem članom skupine v pomoč pri interakcijah, ki zadevajo procese, vsebine in podatke. S platformo 3DEXPERIENCE delo v podjetjih postane enovitejše – delovni odnosi med oblikovalci, inženirji, dobavitelji in celo strankami pa postanejo tesnejši.

S povezovanjem posameznikov, skupin, oddelkov in prodajalcev platforma 3DEXPERIENCE prispeva k učinkovitejšemu in produktivnejšemu delu, saj se kdor koli lahko vključi kjer koli, kadar koli in prek katere koli naprave. Sodelujoči v vašem podjetju in zunaj njega lahko preprosto dostopajo, urejajo in pregledujejo kateri koli model ali dokument v realnem času, zaradi česar zastarela izmenjava datotek prek strežnikov ali negotove e-pošte ni več potrebna. Poleg tega lahko ljudje, ko dobijo navdih, takoj udejanijo svojo zamisel, ne glede na to, kje so.

Za skupino Yeşilova Group to celostno sodelovanje omogoča zgodnje prepoznavanje in reševanje oblikovalskih težav, da se tako izognejo dragim predelavam, ki so nujne, če se težave odkrijejo pozneje. V podjetju Vertical Aerospace platforma 3DEXPERIENCE združuje celo delovne skupine, ki ne sodelujejo pri CAD-modeliranju, in vsem sodelujočim omogoča uporabo spletnih aplikacij za ogled aerodinamične zasnove in strukture ter pregledovanje kosovnice.

Platforma 3DEXPERIENCE v oblaku je bila prava odločitev za naše poslovne potrebe in je bila še posebej uporabna pri delu na daljavo.
Onur Sinak
Product Development Engineer, Yeşilova
Quotes
Platforma 3DEXPERIENCE nam bo pomagala razviti in deliti kritične korake zahtev, zagotoviti, da letalo razvijamo v skladu s temi zahtevami, opraviti validacijo in tudi upravljati certificiranje letala pri pristojnih organih.
Eric Samson
Head of Engineering, Vertical Aerospace
Quotes

Rezultat: izkoristite vsestranske možnosti sodelovanja

Kot smo že poudarili, platforma, ki združuje projektno vodenje in sodelovanje, prispeva k formalizaciji in upravljanju projektov, dejavnosti in procesov ter zagotavljanju preglednosti in sledljivosti v realnem času. Platforma 3DEXPERIENCE članom delovne skupine omogoča interakcijo v realnem času in spremljanje interakcij, ki zadevajo procese, vsebine, podatke in sodelujoče. Na ta način je sodelovanje osredotočeno in nemoteno.

Platforma 3DEXPERIENCE pa omogoča tudi manj strukturirano sodelovanje in interakcije v manjših virtualnih prostorih (skupnostih in pogovorih), ki posameznikom omogočajo združevanje za določen namen. Prostori lahko delujejo le nekaj dni, da se v tem času reši nepredvidena težava, ali trajneje, da se strankam omogoči soustvarjanje.

Zmogljive sodelovalne platforme odlikuje privzeta asinhronost, zato so idealne za globalne verige vrednosti (in njihove udeležence). V nekem smislu platforma 3DEXPERIENCE omogoča dosledno sodelovanje, ne da bi morali biti vsi sodelujoči na voljo sočasno.

V podjetju Flow Robotics platforma 3DEXPERIENCE zaposlenim omogoča, da odprejo razprave v skupini. Tako lahko vidijo, o čem se razpravlja na sestankih, in vsakdo lahko dostopa do istih podatkov. Poleg tega lahko zaposleni v manjših skupinah iščejo ideje ali odgovore, rezultati ali delo pa so takoj na voljo širši delovni skupini.

Kakšen je zaključek?

V najuspešnejših organizacijah današnjega časa razumejo, da je tesno sodelovanje v njihovi vrednostni mreži ključna sestavina uspeha. Platforma 3DEXPERIENCE omogoča izjemno učinkovito sodelovanje, ki zadeva procese, podatke, skupine in aplikacije. Ta pristop “vse v enem” organizacijam in njihovim vrednostnim mrežam omogoča, da sodelujejo na celostnejši način, zaradi česar so celotni procesi ali projekti učinkovitejši.

Preberite še ostale bloge

Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izognite se izgorelosti z DELMIA Ortems
Izgorelost (ang. burnout) je stanje čustvene, fizične in duševne izčrpanosti, ki nastane zaradi
Kako doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet?
Želite doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet? Uporabite rešitev
MODSIM i održivi razvoj proizvoda 3
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov sta prihodnost in sedanjost sodobnih proizvodnih metod.
people at the table talking about plm and erp
Ali vaše podjetje potrebuje PLM ali ERP?
Ali lahko ponudniki ERP naredijo PLM?" Zaključek je: za PLM potrebujete PLM. In šele nato