Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Kako se je vse skupaj začelo - začetki upravljanja kosovnice (BOM-a) ?

Bill of Materials

V preteklosti so se metodologije oblikovanja kosovnice spreminjale s spreminjanjem metodologij dela v organizaciji. Prvotno so kosovnice izhajale iz risb izdelkov.

Trenutno je inženirska kosovnica ustvarjena iz posameznih 3D modelov, vse ostale kosovnice pa iz inženirske kosovnice. Prihodnost gre v smeri ustvarjanja kosovnice iz tako imenovanega “Model Based” pristopa delu v organizacijah.

Pa začnimo kar na začetku. 

Začetki inženirske dokumentacije segajo v idejne skice izdelka. Skice, najpogosteje prototipov, niso nujno dale veliko informacij o izdelku, razen morda oblike in osnovnih dimenzij.

Naslednji korak je bil t.i podrobna zasnova izdelka. Rezultat podrobne zasnove je priprava tehnične dokumentacije (risbe), ki vsebuje vse ustrezne podatke o samem izdelku in njegovi proizvodnji (podrobna oblika, mere, število kosov, material, seznam sestavnih delov – v primeru sklopa, vrstni red sestavljanja itd.).

No tu se pa vse zaplete.

Če govorimo o seznamu delov (bodoča kosovnica), ta lahko vključuje dele, ki so izdelani v organizaciji, dele, ki so naročeni pri zunanjih dobaviteljih, in standardne dele.

Vsak posamezni del komponente se lahko v svojem življenjskem ciklu spreminja, zato je vzporedno z »rojstvom« kosovnice obstajala potreba po upravljanju njenih sprememb. Uvedeni so bili izrazi, kot sta različica in revizija.

Prav tako je bilo treba vsako risbo (dela ali sklopa) identificirati s tako imenovanim edinstvenim identifikatorjem (številka risbe). Sčasoma je številka risbe postala “pametna”, nastala je tako imenovana govoreča šifra risbe, iz katere je bilo mogoče prebrati veliko informacij o delu ali sestavu na risbi (kateremu projektu pripada, kje je znotraj sklopa, kakšna je različica / revizija,…).

Kosovnica, ustvarjena glede na risbo, je le delna kosovnica. To je informacija, potrebna za izdelavo določenega izdelka. Preostali podatki so bili najpogosteje ustvarjeni v sistemu ERP, v katerem so bile skupaj s kosovnico, ustvarjeno glede na risbo, ročno vnesene vse dodatne pomembne informacije, potrebne za ustvarjanje izdelka. Taka “hibridna” kosovnica bi vsebovala vse informacije, pomembne za proizvodnjo.

Prenos informacij iz oddelka v oddelek:

  • prodaja
  • inženiring
  • proizvodnja

Vsak od treh opisanih procesov ustvarjanja kosovnice je potekal v posameznih oddelkih organizacije. V procesu so nastali tako imenovani “silosi” informacij, zaradi česar je bilo njihovo upravljanje in nadzor še težji.

Največji izziv pri delu s tako imenovanimi hibridnimi kosovnicami in dokumentacijo, ki jo spremljajo tako imenovane govoreče šifre, je morda možnost napake, ki jo povzroči človeški dejavnik (napačno prepisani podatki, neposodobljena dokumentacija, …).

V naslednjem blogu nadaljujemo z razvojem upravljanja BOM-a.

Piše: Inda Balagic, Solution and Business Consultant, PMP Project manager at CADCAM Group

Preberite še ostale bloge

Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna preobrazba kot revolucija procesa proizvodnje
Digitalna preobrazba kot revolucija procesa proizvodnje proizvajalcem zagotavlja nove načine za
mecodes cadcam
MECODES
MECODES (kratica za Mechatronic Collaborative Design Solution) je edinstvena rešitev, ki povezuje
modsim cadcam
MODSIM
Integrirano modeliranje in simulacija, znano kot MODSIM, daje inženirjem možnost, da ustvarijo
Simulia Abaqus
SIMULIA Abaqus
SIMULIA Abaqus nudi najboljši nabor rešitev za nelinerano analizo končnih elementov (FAE) in