Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Kako izbrati najprimernejšo PLM programsko rešitev za vaše podjetje?

Programska rešitev PLM zmanjšuje možnost generiranja napak

V sodobnem proizvodnem sistemu je učinkovitost vsakega segmenta proizvodnje ključ do uspeha. Zato se velika in majhna podjetja nenehno trudijo zadovoljiti trg tako s kakovostjo svojih izdelkov, kot tudi  s širokim portfeljem različnih izdelkov. Medtem se trg veča in postaja vse bolj zahteven,  kompleksnost celotnega sistema pa se eksponentno povečuje. Zaradi tega ima vodstvo podjetja zahtevno nalogo, kako se ustrezno odzvati na vse zahteve.

Da bi sledili vsem zahtevam na trgu, bi morali zaposleni, ne glede na to ali delajo v razvojnem centru, ob proizvodnem traku, skrbijo za kontrolo kakovosti, delajo v marketingu ali v logistiki imeti ustrezno programsko orodje.

Orodje, ki spremlja celoten življenjski cikel izdelka (PLM), pa mora podjetju omogočiti:

 • shranjevanje vseh podatkov v zvezi z izdelkom na enem mestu;
 •  dostop do podatkov z različnih lokacij;
 • boljši vpogled v poslovanje celotnega podjetja, ki vodstvu omogoča kritično preučevanje in pravilno usmerjanje poslovanja;
 • zmanjšanje proizvodnega cikla t.i. povečanje stopnje promocijskega prikazovanja izdelkov na trgu v skladu z zahtevami uporabnika;
 • zmanjšanje stroškov razvoja izdelkov s pomočjo metodologije vitke proizvodnje (Lean methodology) in povečanje prihodkov z naslova novih izdelkov;
 • izboljšanje kakovosti sodelovanja s partnerji in dobavitelji;
 • popolno preglednost vzdolž celotne dobavne verige, ki omogoča izpolnjevanje vseh okoljevarstvenih, etičnih in trajnostnih predpisov;
 • izboljšanje kakovosti proizvodov v skladu s komercialnimi in gospodarskimi zahtevami.

PLM programska rešitev zmanjšuje nastanek napak v kompleksnem procesu ustvarjanja, proizvodnje in lansiranja novega izdelka na trg. Brez dobrega pretoka informacij med zaposlenimi pri izvedbi projekta, končni izdelek ne bo zadovoljil uporabnika in tako bo podjetje izgubilo verodostojnost. Če upoštevamo, da zaposleni iz različnih oddelkov (inženirji, projektanti, odgovorni za razvoj, materiale, proizvodne procese, upravljanje s človeškimi viri, …) sodelujejo pri realizaciji projekta, se možnost za pojavov napak zaradi slabe komunikacije še poveča. Zato je uvedba PLM programske opreme tako zelo pomembna za podjetja.

Prednost, ki jo ponuja programska oprema PLM je lažje sledenje celotnemu življenjskemu ciklu izdelka, to pa zmanjšuje potrebo po pisanju poročil zaposlenih, saj so informacije o procesu izvajanja projekta shranjene na enem mestu in jih je mogoče spremljati preko spletne aplikacije. To managerjem različnih oddelkov zagotavlja večjo osredotočenost na samo upravljanje in izboljšanje izvajanja projektov, kar privede do boljšega izdelka in bolj zadovoljnih uporabnikov. Spremljanje razvoja projekta preko spletne aplikacije prispeva tudi k izboljšanju komunikacije med zaposlenimi in minimiziranju možnosti za ustvarjanje procesnih napak. Ta vrsta pretoka informacij spodbuja medsebojno sodelovanje in skrajša čas vseh procesov. Z enostavnim prikazovanjem 3D-modelov, ne glede na to v kateri programski opremi je nastal model, zaposleni vedo v kateri stopnji razvoja je njihov del izdelka. To pospešuje razvoj novega izdelka in njegovo posredovanje v naslednje faze. Tudi logistični del se izboljšuje, saj ima dobavitelj v vsakem trenutku definirano, kaj je potrebno dostaviti, da se sodelovanje in izmenjava informacij pospeši.

Pred uvedbo nove programske opreme je potrebno zagotoviti naslednje korake:

Korak 1: Podrobno analizirajte

Podrobno analizirati trenutno stanje podjetja in poiskati segmente v procesu, ki jih je potrebno zmanjšati ali odpraviti. Poleg tega je potrebno opraviti študije primerov vseh delov logistike, razvoja in proizvodnje, da bo implementacija programske opreme PLM uspešna. Prav tako je treba definirati, kaj želimo pridobiti s programsko opremo. 

Po začetni notranji analizi je potrebno izbrati sektorje, v katerih bi se začela implementacija PLM programske opreme, da bodo rezultati uspešni in da bomo lahko nadzorovali proces v nepredvidljivih situacijah brez ogrožanja poslovanja. Potrebno je narediti dodatno analizo o tem, kako procesi v izbranih segmentih delujejo pred implementacijo programske opreme in kako morajo delovati po implementaciji. Ko imamo vse to pripravljeno, lahko začnemo s strategijo za implementacijo programske opreme z določenimi roki. 

Korak 2: Izberite podjetje

Po analizi je potrebno izbrati podjetje, ki vam nudi ustrezno PLM programsko opremo. Izbor partnerja na tem področju je najpomembnejši del procesa implementacije programske opreme PLM. Podjetje, ki ga izberemo za partnerja, mora imeti dolgotrajno tradicijo v razvoju PLM programske opreme in ponujati tako programsko opremo, ki lahko zadovolji poslovne potrebe podjetja. Prav tako mora zagotoviti usposabljanje zaposlenih. Ko izberemo podjetje, se začne faza implementacije programske opreme v poslovanje podjetja ali tovarne.

Korak 3: Analizirajte

Na koncu je potrebno analizirati dobiček in donosnost uvedbe programske opreme. Po določenem časovnem obdobju, odvisno od velikosti podjetja, mora biti viden napredek pri izboljšanju dela, še posebej v komunikaciji, standardizaciji procesa in zmožnosti določanja rokov. Napredek se mora izkazati tudi pri pridobivanju zaupanja strank, pri iskanju novih načinov za izboljšanje in povečanje proizvodnje, brez potrebe po zaposlovanju novih delavcev. Najpomembnejši vidni napredek pa bi moral biti izboljšanje kakovosti izdelkov.

Pravilno načrtovana in implementirana PLM programska oprema lahko dlje časa zagotavlja merljive rezultate za naslednje osnovne cilje:

 • povečanje preglednosti informacij v celotnem podjetju,
 • natančni in predvidljivi stroški v skladu z mejami ocenjenih stroškov,
 • skrajšanje časa lansiranja izdelka na trg,
 • dvig kakovosti izdelka,
 • skrajšanje časa in zmanjšanje stroškov za izdelavo prototipov in boljšo komunikacijo v začetnih fazah razvoja,
 • edinstveno shranjevanje vseh informacij o izdelkih, ki so na voljo vsem,
 • doseganje znatnih prihrankov s ponovno uporabo podatkov o izdelanih proizvodih,
 • izboljšanje učinkovitosti številnih procesov v podjetju,
 • zmanjšanje odpadkov zaradi zmanjšanega vzorčenja in boljše ponovne uporabe podatkov in materialov,
 • zmožnost dobaviteljev, da dostopajo do enega samega vira informacij o izdelku in s tem dosežejo zanesljivo globalno sodelovanje.

Naša programska rešitev: PLM ENOVIA

Podjetje Dassault Systèmes je razvilo PLM programsko opremo ENOVIA, ki je prilagodljiva za podjetja vseh velikosti. Zagotavlja preproste dodatke za zagon in sledenje novih projektov. Do podatkov iz več omrežnih računalnikov se dostopa z enega mesta, kjer se shranjujejo in posodabljajo informacije. Preprost vmesnik z enostavno dostopnimi 3D-modeli omogoča večjo učinkovitost pri delu vsem, ki sodelujejo pri projektu. Na voljo je tudi shranjevanje in ponovna uporaba komponent in delov, možnost nastanka napak med razvojem novega izdelka pa je zaradi standardizacije delov znotraj velike baze podatkov skoraj nemogoča. Delo med različnimi oddelki je skoraj avtomatizirano in omogoča dodaten čas za izboljšanje izdelka. Vodje oddelkov imajo takojšen vpogled v celoten projekt in natančno vedo v kateri fazi razvoja je projekt in se lahko pravočasno odzovejo, če so roki ogroženi. Različne vrste preglednic preprosto prikazujejo stanje projekta, kar daje članom ekipe več časa za delo in manj za pisanje poročil. S prilagodljivostjo vmesnika v sistemu ENOVIA je sledenje enostavno in ne zahteva dodatnih zapletov. Vsa ta orodja omogočajo, da povečate hitrost proizvodnih poti vse od ideje pa do lansiranja izdelka na trg, medtem ko podjetju zagotavlja dobiček in zmožnost povečanja lastnih zmogljivosti.

Preberite še ostale bloge

Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
Moč 3D vizualizacije pri promociji dizajnerskega pohištva
3D vizualizacija omogoča podroben, jasen in fotorealističen vpogled v bodoči izgled predmeta, ki
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izognite se izgorelosti z DELMIA Ortems
Izgorelost (ang. burnout) je stanje čustvene, fizične in duševne izčrpanosti, ki nastane zaradi
Kako doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet?
Želite doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet? Uporabite rešitev
MODSIM i održivi razvoj proizvoda 3
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov sta prihodnost in sedanjost sodobnih proizvodnih metod.