Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Kaj je kosovnica (BOM)?

Bill of Materials

BOM (Bill of Materials) ali po slovensko kosovnica je ena od hrbtenic inženiringa. Po definiciji je kosovnica obsežen seznam surovin, sestavnih delov in sklopov, potrebnih za izdelavo izdelka.

BOM je najpomembnejši vir informacij o izdelku v njegovem življenjskem ciklu. Opisuje ga med razvojem, proizvodnjo vse do vzdrževanja in servisiranja. Razvojni inženirji potrebujejo funkcionalen pogled na kosovnico, tehnološki inženirji potrebujejo tehnološki pogled na isto kosovnico, inženirji proizvodnje potrebujejo proizvodni pogled na isto kosovnico itd. Čez čas se pojavi nekaj tako imenovanih razvrstitev kosovnic glede na potrebe delov organizacije, ki jo uporabljajo, in vrste pogledov, ki jih potrebujejo.

 

Osnovne delitve kosovnice izdelka so:

a) Inženirska kosovnica (EBOM) je sestavljena iz seznama delov, ki opredeljujejo funkcionalno zasnovo končnega izdelka. Najpogosteje nastane iz CAD modelov – ti. CADBOM. CADBOM opredeljuje le tisto, kar je izdelano v orodjih CAD (brez npr. masti, olja, lepila itd. – naknadno dodano v EBOM). Struktura EBOM običajno sledi strukturi CAD modelov in pri modeliranju v orodjih CAD je pomembno upoštevati metodologijo dela in strukturo, ki bo kasneje uporabljena za ustvarjanje komponente.

b) Proizvodna kosovnica (MBOM) je seznam vsega, kar je potrebno za izdelavo izdelka, ki ga opredeljuje EBOM (npr. različni stroji, orodja, proizvodni postopki, delovna navodila itd.)

c) Servisna kosovnica (SBOM) je sestavljena iz informacije, potrebne za servisiranje izdelka (npr. seznam servisnih delov, servisna navodila itd.)

d) Druge kosovnice (prodajna komponenta, sestavni del standardnih delov, …)

Osnovne delitve kosovnice izdelka
Osnovne delitve kosovnice izdelka

Hierarhično strukturo kosovnice

Kosovnice imajo svojo hierarhično strukturo, ki je lahko na eni ravni (Single-level BOM) ali večstopenjsko (Multi-level BOM). Enostopenjska struktura kosovnice prikazuje samo eno raven sklopov ali podsklopov, medtem ko je z večstopenjsko kosovnico mogoče dobiti vpogled v vse dele sklopa ali podsklopa, iz katerih je izdelek izdelan.

 

Enostopenjska kosovnica (Single-level BOM)

Enostopenjska kosovnica

Dvostopenjska kosovnica (Multi-level BOM)

Dvostopenjska kosovnica

S kompleksnostjo izdelka obstaja potreba po t.i. 150 % BOM-u ali celoviti kosovnici. 150 % BOM vsebuje vse konfiguracije enega izdelka, z redefiniranimi filtri pa je mogoče ustvariti različne konfiguracije istega izdelka.

Med celotnim procesom ustvarjanja komponent jih je treba dobro upravljati. Upravljanje življenjskega cikla in sprememb, skozi katere gre vsaka komponenta v organizaciji, je zahtevna in zapletena naloga. To nalogo opravlja PLM (Product Lifecycle Management).

V naslednjih blogih bo pregled zgodovinskega razvoja kosovnic in podrobnejši opis določenih izrazov, povezanih s kosovnico.

Preberite še ostale bloge

Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
Moč 3D vizualizacije pri promociji dizajnerskega pohištva
3D vizualizacija omogoča podroben, jasen in fotorealističen vpogled v bodoči izgled predmeta, ki
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izognite se izgorelosti z DELMIA Ortems
Izgorelost (ang. burnout) je stanje čustvene, fizične in duševne izčrpanosti, ki nastane zaradi
Kako doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet?
Želite doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet? Uporabite rešitev
MODSIM i održivi razvoj proizvoda 3
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov sta prihodnost in sedanjost sodobnih proizvodnih metod.