Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Kaj je BOM?

Bill of Materials

BOM (Bill of Materials) ali po slovensko kosovnica je ena od hrbtenic inženiringa. Po definiciji je kosovnica obsežen seznam surovin, sestavnih delov in sklopov, potrebnih za izdelavo izdelka.

BOM je najpomembnejši vir informacij o izdelku v njegovem življenjskem ciklu. Opisuje ga med razvojem, proizvodnjo vse do vzdrževanja in servisiranja. Razvojni inženirji potrebujejo funkcionalen pogled na kosovnico, tehnološki inženirji potrebujejo tehnološki pogled na isto kosovnico, inženirji proizvodnje potrebujejo proizvodni pogled na isto kosovnico itd. Čez čas se pojavi nekaj tako imenovanih razvrstitev kosovnic glede na potrebe delov organizacije, ki jo uporabljajo, in vrste pogledov, ki jih potrebujejo.

Osnovne delitve kosovnice izdelka so:

a) Inženirska kosovnica (EBOM) je sestavljena iz seznama delov, ki opredeljujejo funkcionalno zasnovo končnega izdelka. Najpogosteje nastane iz CAD modelov – ti. CADBOM. CADBOM opredeljuje le tisto, kar je izdelano v orodjih CAD (brez npr. masti, olja, lepila itd. – naknadno dodano v EBOM). Struktura EBOM običajno sledi strukturi CAD modelov in pri modeliranju v orodjih CAD je pomembno upoštevati metodologijo dela in strukturo, ki bo kasneje uporabljena za ustvarjanje komponente.

b) Proizvodna kosovnica (MBOM) je seznam vsega, kar je potrebno za izdelavo izdelka, ki ga opredeljuje EBOM (npr. različni stroji, orodja, proizvodni postopki, delovna navodila itd.)

c) Servisna kosovnica (SBOM) je sestavljena iz informacije, potrebne za servisiranje izdelka (npr. seznam servisnih delov, servisna navodila itd.)

d) Druge kosovnice (prodajna komponenta, sestavni del standardnih delov, …)

Kosovnice imajo svojo hierarhično strukturo, ki je lahko na eni ravni (Single-level BOM) ali večstopenjsko (Multi-level BOM). Enostopenjska struktura kosovnice prikazuje samo eno raven sklopov ali podsklopov, medtem ko je z večstopenjsko kosovnico mogoče dobiti vpogled v vse dele sklopa ali podsklopa, iz katerih je izdelek izdelan.

Enostopenjska BOM (Single-level BOM)

Dvostopenjska kosovnica (Multi-level BOM)

S kompleksnostjo izdelka obstaja potreba po t.i. 150 % BOM-u ali celoviti kosovnici. 150 % BOM vsebuje vse konfiguracije enega izdelka, z redefiniranimi filtri pa je mogoče ustvariti različne konfiguracije istega izdelka.

Med celotnim procesom ustvarjanja komponent jih je treba dobro upravljati. Upravljanje življenjskega cikla in sprememb, skozi katere gre vsaka komponenta v organizaciji, je zahtevna in zapletena naloga. To nalogo opravlja PLM (Product Lifecycle Management).

V naslednjih blogih bo pregled zgodovinskega razvoja kosovnic in podrobnejši opis določenih izrazov, povezanih s kosovnico.

Preberite še ostale bloge

Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna preobrazba kot revolucija procesa proizvodnje
Digitalna preobrazba kot revolucija procesa proizvodnje proizvajalcem zagotavlja nove načine za
mecodes cadcam
MECODES
MECODES (kratica za Mechatronic Collaborative Design Solution) je edinstvena rešitev, ki povezuje
modsim cadcam
MODSIM
Integrirano modeliranje in simulacija, znano kot MODSIM, daje inženirjem možnost, da ustvarijo
Simulia Abaqus
SIMULIA Abaqus
SIMULIA Abaqus nudi najboljši nabor rešitev za nelinerano analizo končnih elementov (FAE) in