Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Digitalna preobrazba kot revolucija procesa proizvodnje

Digitalna preobrazba kot revolucija procesa proizvodnje proizvajalcem zagotavlja nove načine za proizvodnjo kreativnih in inovativnih izdelkov, ki izpolnjujejo vse zahteve trga.

Digitalizacija omogoča preoblikovanje proizvodnje. Je ključna komponenta nove industrijske renesanse — združevanje avtomatizacije, interneta stvari (IoT), umetne inteligence, poslovnih procesov, velikih podatkov in računalništva v oblaku. Preoblikuje način, kako proizvajalci uvajajo inovacije in se odzivajo na zahteve strank.

Končni uporabniki, kupci želijo in zahtevajo vedno bolj personalizirane izdelke, zato se spreminjajo tudi zahteve trga. Podjetja, ki se odločijo za digitalizacijo, imajo možnost prehoda iz tradicionalnega modela masovne proizvodnje v množično personalizacijo. Za tovrstna podjetja so značilne štiri ključne značilnosti sodobne proizvodnje: kreativnost, pametna proizvodnja, vrednost (povezovanje vrednosti od ideje do končnega izdelka) in človeški vidik.

V nadaljevanju vam bomo pojasnili, kako ti štirje ključni atributi, ki zagotavljajo popolnoma digitalizirano proizvodno okolje, vplivajo na povečanje konkurenčnosti posameznega podjetja in ustvarjajo revolucijo proizvodnje.

Digitalna preobrazba kot revolucija procesa proizvodnje – Kreativnost

V sodobnem času podjetja proizvajajo visokotehnološke, inovativne izdelke s pomočjo naprednih tehnologij, kot so 3D-modeliranje, IoT, umetna inteligenca in robotika.

V preteklosti so kompleksni, unikatni izdelki zahtevali dolgoročne spremembe v dizajnu in celotnem procesu izdelave. Vse to je vodilo do neučinkovite proizvodnje in izdelkov, ki nimajo zadostne konkurenčnosti na trgu in izgube podjetja.

Digitalna transformacija proizvodnja

Zdaj je vse, kar je povezano s projektiranjem, inženiringom in konstrukcijo izdelkov, mogoče digitalizirati in sinhronizirati z dejanskimi fizičnimi proizvodnimi sredstvi. Dassault Systemes to digitalno okolje imenuje 3DEXPERIENCE. Uporabniki platforme 3DEXPERIENCE lahko modelirajo proizvodni proces brez vlaganja v fizično opremo, da ugotovijo, ali lahko koncept postane “pripravljen za proizvodnjo”.

To poveča sposobnost proizvajalca, da se hitro odzove na zahteve trga in zmanjša proizvodne stroške.

Joby Aviation je primer proizvajalca, ki je na robu redefiniranja celotnega industrijskega sektorja z digitalizacijo. Podjetje v Kaliforniji tekmuje za uvedbo prvega “letečega avtomobila” na svetu. Lansiranje oz. umestitev takšnega izdelka na trg zahteva inovativen pristop k proizvodnji.

“Mi sebe vidimo bolj kot podjetje za mobilnost (in ne kot letalsko podjetje)”,  pravi Alec Clark, strojni inženir, Joby Aviation. “Ko smo se tega lotili oblikovanja tega, smo vedeli, da moramo izdelati novo vozilo.”

Joby ekipa je želela hitro razviti izdelek. Podjetje se je srečalo z izzivom, saj je moralo združiti veliko različnih tehnologij ob upoštevanju strogih letalskih predpisov. Simulacije in 3D tehnologije podjetju omogočajo testiranje različnih različic v virtualnem okolju in prilagajanje brez stroškov fizične gradnje prototipa. 3D-modeliranje in uporaba tehnologije digitalnih dvojčkov omogočata oblikovalcem svobodo in ustvarjalnost pri nenehnem izboljševanju dizajna, hkrati pa tudi pri zmanjševanju proizvodnih stroškov.

Pametna proizvodnja in digitalizacija poslovanja

Kaj pomeni “pametna proizvodnja”? To je izraz, ki se pogosto uporablja kot sopomenka za avtomatizacijo ali internetom stvari. V resnici pametna proizvodnja uporablja podatke za izdelavo napovednih modelov, ki proizvajalcem pomagajo optimizirati njihovo poslovno strategijo in povečati operativno agilnost.

Po besedah dr. Micheala Grievesa najnovejša simulacijska orodja zdaj vključujejo vedenjsko funkcionalnost, ki podpira najmočnejše atribute človeškega znanja. Ti vključujejo: konceptualizacijo, primerjavo in sodelovanje.

“Vsi ti atributi skupaj tvorijo temelje za naslednjo generacijo reševanja problemov in inovacij,” pravi dr. Michael Greaves, direktor, Center za napredno proizvodnjo in inovativno oblikovanje na Floridskem inštitutu za tehnologijo (Center for Advanced Manufacturing and Innovative Design at the Florida Institute of Technology).

digitalna proizvodnja

Konceptualizacija znotraj platforme 3DEXPERIENCE proizvajalcem omogoča hkraten ogled fizičnih in virtualnih podatkov o izdelku.

Primerjava ustvari zmožnost vpogleda v dejanske meritve v primerjavi s konstrukcijskimi specifikacijami, pa tudi za prepoznavanje morebitnih odstopanj.

Sodelovanje je ena najpomembnejših aktivnosti ljudi in zaposlenih na določenem projektu. Sedaj lahko vsakdo sodeluje pri reševanju problemov in pomaga pri odločanju.

Vrednost kot eden ključnih atributov v revoluciji proizvodnega procesa

Pametni in kreativni proizvajalci ustvarjajo vrednost za svoje stranke, dobavitelje in zaposlene.

Podjetja lahko povečajo ustvarjanje vrednosti, če obstaja povezava – od ideje izdelka do končnega izdelka. Ta proces zahteva obstoj digitalne kontinuitete.

Digitalna kontinuiteta v življenjskem ciklu izdelka je še posebej pomembna. Zagotavlja, da ima razvojna ekipa vse potrebne informacije, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtev, hkrati pa tudi, da so informacije ves čas zanesljive. Hkrati se poveča tudi vpogled v to, kako lahko različne spremembe vplivajo na končni izdelek in uporabniško izkušnjo ter s tem na vrednost danega izdelka. Na ta način lahko proizvajalci svoj izdelek pravočasno prilagodijo potrebam kupcev.

Človeški vidik digitalne preobrazbe poslovanja

Digitalna preobrazba oz. digitalna transformacija pomeni tudi, da se bodo vloge v podjetju spremenile. Digitalna orodja bodo delavcem omogočila več avtonomije v proizvodnem procesu. Medtem ko bo veliko ročnih opravil izginilo, bodo zaposleni imeli veliko več prostora, da se lahko osredotočijo na bolj dragocene dejavnosti. Digitalna preobrazba dejansko odpira vrata kreativnosti.

Zaposleni imajo digitalna orodja in informacije v realnem času, kjerkoli so. To jim omogoča večjo angažiranost v proizvodnem procesu, a tudi motivacijo za doseganje želenih rezultatov.

digitalizacija poslovanja

Komunikacija v procesu digitalne preobrazbe je izjemno pomembna. Prav tako morajo obstajati pravila za dodeljevanje vlog in usposabljanje zaposlenih za delo v digitaliziranem okolju. Da bi sledili trendom digitalizacije, morajo biti zaposleni pripravljeni na spremembe in jim slediti. To pomeni nenehno izpopolnjevanje in željo po izboljšanju lastnih veščin, pa tudi izdelkov, ki jih podjetje proizvaja in lansira na trg.

Človeški vidik je tudi eden od štirih najpomembnejših atributov digitalne transformacije kot revolucije v proizvodnem procesu.

Za uspešno preobrazbo vašega podjetja iz klasičnih in tradicionalnih metod v nove in inovativne, digitalne metode, potrebujete zanesljivega partnerja. Podjetje CADCAM Lab vam je na poti digitalne preobrazbe vedno na voljo!

Preberite še ostale bloge

Kako proizvodna podjetja načrtujejo bolj trajnostno prihodnost
Trenutne podnebne krize zahtevajo preobrazbo na svetovni ravni. Proizvodna podjetja imajo pri tem
3dexperience-za-startupe
Izkoristite ponudbo 3DEXPERIENCE for Startups
S programom 3DEXPERIENCE for Startups pridobite dostop do vodilnih rešitev v panogi po ugodni ceni.
razvoj čolnov s 3dexperience
Zakaj uporabiti tehnologijo virtualnega dvojčka v navtiki?
V iskanju učinkovitejšega načina razvoja v navtiki se proizvajalci plovil obračajo na
Izboljšajte trajnostne cilje v vašem podjetju
Trenutne podnebne krize zahtevajo preobrazbo na svetovni ravni. Proizvodna podjetja imajo pri tem