Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Ali lahko pristop, ki temelji na izdelkih, spremeni gradbeno industrijo?

Prenesite brošuro

Današnji proces gradnje, ki temelji na projektnem pristopu, naj bi se radikalno preusmeril na pristop, ki temelji na izdelku, ki je bolj standardiziran, učinkovit in integriran. To bo izboljšalo zadovoljstvo strank in nadomestilo stroške usklajevanja s spreminjajočimi se podnebnimi predpisi.

Digitalni dvojček lahko olajša krožno zasnovo, ki se nanaša na ponovno uporabo izdelkov, recikliranje in kaskadno uporabo. Ključna področja, na katerih je krožna zasnova ekonomsko izvedljiva, vključujejo izbiro in nabavo materiala, standardizirane komponente in načrtovanje za enostavno razvrščanje ob koncu življenjske dobe, kot so gradbeni materiali s certifikatom Cradle to Cradle.

Vidimo resničen premik k proizvodnji na oddaljeni lokaciji. Čeprav modularizacija, predizdelava in proizvodnja na oddaljeni lokaciji v varnih in nadzorovanih okoljih niso novost, bi lahko kombinacija lažjih materialov, ki poenostavljajo sledljivost, transporta materiala, digitalnega načrtovanja in avtomatiziranih proizvodnih sistemov, spodbudila nove ravni kakovosti in učinkovitosti izdelkov in operacij. Namesto, da bi na lokaciji gradili edinstveno oblikovane strukture, bodo podjetja izdelovala komponente in cele zgradbe na oddaljeni lokaciji kot premične kose. Ta pristop izboljšuje kakovost, ker je delo opravljeno v tovarniških pogojih, kar ima za posledico hitrejše in učinkovitejše postopke odobritve.

Glede na raziskavo McKinsey iz leta 2018 je 40 % gradbincev v Združenem kraljestvu in 45 % v Skandinaviji vlagalo v proizvodne zmogljivosti ali nameravajo to storiti kmalu.

Danes imamo še en ključni cilj – energetsko optimizacijo. Z zgodnjo integracijo le-te v proces načrtovanja z uporabo digitalnih dvojčkov se lahko poraba energije v stavbah zmanjša za 30 do 80 %, kar zagotavlja občutno tržno prednost. Nekatere od teh energetskih rešitev je mogoče naknadno vgraditi v obstoječe stavbe, kar je ključnega pomena, saj številne starejše stavbe niso bile zasnovane za energetsko učinkovitost.

Velika ovira za učinkovitejše trajnostne rešitve v gradbeništvu je bilo delo v ločenih “silosih” in pomanjkanje skladnosti in usklajenosti v vrednostni verigi različnih ekip. Digitalni dvojček reši problem dela v ločenih “silosih”, omogoča boljše sodelovanje, boljši nadzor nad vrednostno verigo, pogodbeno skladnost in odločanje na podlagi podatkov.

Članek je povzet iz brošure Kako digitalni dvojčki poganjajo bolj trajnostne in visoko zmogljive zgradbe. 

Preberite še ostale bloge

Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna preobrazba kot revolucija procesa proizvodnje
Digitalna preobrazba kot revolucija procesa proizvodnje proizvajalcem zagotavlja nove načine za
mecodes cadcam
MECODES
MECODES (kratica za Mechatronic Collaborative Design Solution) je edinstvena rešitev, ki povezuje
modsim cadcam
MODSIM
Integrirano modeliranje in simulacija, znano kot MODSIM, daje inženirjem možnost, da ustvarijo
Simulia Abaqus
SIMULIA Abaqus
SIMULIA Abaqus nudi najboljši nabor rešitev za nelinerano analizo končnih elementov (FAE) in