Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Agilno načrtovanje proizvodnje je ključno za zagotavljanje bolj trajnostnega prevoza

Z natančnim in prilagodljivim načrtovanjem dejavnosti, ki ga omogoča integrirana platforma, lahko proizvajalci mobilnosti in njihovi dobavitelji proizvajajo bolj trajnostna vozila, ki lahko izpolnijo različne potrebe strank in regulative industrije.

Zakaj je agilno načrtovanje proizvodnje strateško

Današnje stranke, mesta in avtomobilska industrija imajo posebne zahteve za varna, pametna in trajnostna vozila.

Medtem ko se proizvajalci avtomobilov zavedajo nujnosti učinkovitega izpolnjevanja teh različnih zahtev, se soočajo s kompleksnimi izzivi načrtovanja proizvodnje, ki vključujejo skladnost z različnimi regionalnimi pravili in obvladovanje globalnih motenj. Tržne razlike, ki so bile v preteklosti ugodne, zdaj morda ne bodo delovale, saj se zahteve strank in industrije razvijajo veliko hitreje.

Za doseganje skladnosti z zakonodajo in zadovoljstva strank morajo proizvajalci izboljšati svojo agilnost proizvodnje z optimizacijo procesov, ljudi in orodij na integrirani platformi.

Strateška platforma za uspešno izvajanje trajnostnega prometa

Izboljšanje agilnosti proizvodnje je zelo zahtevno, toda z jasnim načrtom so lahko proizvajalci mobilnosti na pravi poti, da odprejo priložnosti, optimizirajo upravljanje proizvodnih operacij (Manufacturing Operations Management – MOM) in povečajo učinkovitost proizvodnje.

Agilna proizvodnja zahteva end-to-end preglednost za pametnejše odločanje in točno to ponuja platforma 3DEXPERIENCE. Z izkoriščanjem agilnega načrtovanja proizvodnje na tej integrirani platformi lahko proizvajalci spodbujajo agilnost na naslednjih področjih:

Enostavnejša izvedba

Proizvajalci lahko presegajo proizvodne izvedbene sisteme (Manufacturing Execution Systems – MES) in implementirajo end-to-end MOM v enotnem, globalnem okolju.

Boljša vidljivost in prilagodljivost

Platforma združuje vse ključne vidike načrtovanja, vključno z naprednim načrtovanjem (Advanced Planning and Scheduling – APS) ter načrtovanjem prodaje in poslovanja (Sales and Operations Planning – S&OP). Posledično proizvajalci pridobijo holističen pogled na svoje poslovanje in lahko zato hitro ustvarijo načrte, osredotočene na KPI, ki jih ponovno optimizirajo, ko pride do motenj.

Izboljšano sodelovanje in učinkovitost

Z uporabo platforme, ki omogoča multidisciplinarno sodelovanje, proizvajalci zmanjšajo nepovezane informacije in izboljšajo svojo strategijo vitkejšega upravljanja. S posodobljenim skupnim pogledom na delovanje in združenimi informacijami iz različnih oddelkov proizvajalci bolje spodbujajo nenehne izboljšave, kot sta zmanjšanje odpadkov in neučinkovitosti.

Prednosti virtualnega modeliranja in testiranja

Proizvajalci lahko hitro izvajajo 3D modeliranje in testiranje prek digitalnega dvojčka svojih fizičnih operacij. Z zmožnostjo vrednotenja vpliva različnih odločitev v virtualnem svetu pred dokončanjem načrtov lahko proizvajalci izvedejo spremembe hitreje in bolj samozavestno.

Agile production planning_CADCAM
Različna zapuščena okolja ne morejo ponuditi agilnosti, fleksibilnosti in odpornosti, kot jih zagotavlja dobro izdelano, povezano in sodelovalno proizvodno okolje
Fred Thomas
DELMIA Strategic Business Development and Marketing Director, Dassault Systèmes.
Quotes

Navsezadnje platforma 3DEXPERIENCE zagotavlja edinstveno povezano in sodelovalno virtualno okolje, ki izboljšuje agilnost načrtovanja proizvodnje in proizvajalcem omogoča uspešno dostavo trajnostnih vozil na različnih trgih po vsem svetu.

Preberite še ostale bloge

Ali že živimo kot družina Jetson?
Se spomnite te futuristične družine in njihovega hišne pomočnice Rosie The Robot, letečih
Pregled zgod o uspehu partnerjev skupine CADCAM v letu 2021
Preberite si uspešne zgodbe naših uporabnikov, ki so v preteklem letu s pomočjo naših
Dobre prakse uporabnikov programskih rešitev CATIA, SIMULIA in 3DEXPERIENCE s celega sveta
Preberite si uspešne zgodbe uporabe platforme 3DEXPERIENCE iz različnih panog in z vsega sveta.
Povezovanje simulacije z modeliranjem in sistemskim inženirstvom, ki temelji na modelih
Promet pa tudi celotna mobilnost vstopata v novo obdobje, ki je cenovno dostopno in bolj