Skip to main content
Kontakt
CADCAM Lab

Kako doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet?

Uporabite rešitev DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS)

Vsak dan smo priča spremembam v načinu oblikovanja, konstruiranja in proizvodnji novih izdelkov. Delamo v multidisciplinarnem okolju, vse bolj se ceni znanje in know-how, kupci pa zahtevajo trajnostne izdelke in rešitve. Če k temu dodamo še potrebo po kakovostnejših izdelkih, proizvedenih v krajšem času in po nižjih stroških, je logično tudi, da zahtevamo več od programske opreme. Zato potrebujemo zmogljive rešitve, ki nam pomagajo biti konkurenčni, zmanjšujejo možnost napak v vseh fazah razvoja in proizvodnje, hkrati pa omogočajo komunikacijo med različnimi oddelki, z dobavitelji in kupci.

Številna podjetja se soočajo z omejitvami pri načrtovanju kompleksnejših proizvodnih procesov. Ste razmišljali o tem, da bi vam digitalni model vaše proizvodnje pomagal pri individualnem in celovitem pogledu, saj povezuje stroje, delavce, orodja in procese, ob upoštevanju njihovih omejitev? Si želite, da se načrt proizvodnje izdela samodejno na podlagi naročil in omogoči optimizacijo planov, hkrati pa v samo nekaj minutah ustvari različne scenarije? No, pa kar začnimo s planom.

Večina planerjev se pri načrtovanju proizvodnje sooča s težko nalogo: izdelati optimalen plan proizvodnje, da bi dosegel maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet, skrajšanje pretočnih časov, usklajen pretok materiala, minimalne zaloge ter dobro stabilnost plana. Na koncu dneva želi planer imeti popoln nadzor nad planom in zagotoviti visok nivo doseganja rokov dobave. Prav tako v večini proizvodnih podjetij še vedno uporabljajo Excel tabele / preglednice za načrtovanje proizvodnje, ki po navadi temeljijo na predvideni zmogljivosti, času izdelave in obremenitvah. Ker vemo, da je proizvodnja dinamična in da so podatki v realnem času ključnega pomena za odzivanje na spreminjajoče se priložnosti in potrebe, vam nudimo rešitev za napredno načrtovanje in terminiranje proizvodnjeRešitev DELMIA Advanced Planning and Scheduling (APS) podjetja Dassault Systemes odpravlja omejitve pri načrtovanju proizvodnje z Excel tabelami in zagotavlja enoten vir podatkov v realnem času, do katerega lahko dostopajo vsi, ki sodelujejo pri načrtovanju proizvodnje in imajo tako pregled dejanskega stanja proizvodnje.

Programska oprema DELMIA Ortems ima več kot 4.000 uporabnikov, predvsem v Severni Ameriki ter Zahodni Evropi, in je že več kot 30 let na samem vrhu med rešitvami na področju S&OP (ang. Sales & Operations Planning).

Najboljši učinek uporabe APS rešitve se pokaže v kompleksnih proizvodnih okoljih z veliko izdelki in polizdelki, kompleksnimi večnivojskimi kosovnicami ter veliko količino strojev in ljudi. Prednosti občutijo tudi manj kompleksna proizvodna okolja, saj DELMIA Ortems omogoča hiter odziv in avtomatizacijo na spremembe, ki nastanejo v proizvodnji. Prav tako nudi možnost prilagajanja funkcionalnosti vašim potrebam oz. vašemu okolju, saj lahko funkcionalnosti enostavno vklopite ali izklopite po potrebi.

Glavne prednosti, ki jih nudi programska rešitev DELMIA Ortems so:

  • Zmanjšanje zaloge surovin in potrebnega materiala – Sinhronizacija surovin in potrebnega materiala med nabavo in proizvodnjo z upoštevanjem vseh omejitev proizvodnih kapacitet strojev.
  • Skrajšanje časa proizvodnje – Sinhronizacija vseh potrebnih operacij za izdelavo končnega izdelka ter vseh potrebnih polizdelkov. Posledično se skrajša čas čakanja stroja in prepreči pomanjkanje delov.
  • Doseganje dobavnih rokov – Popoln pregled nad planom in realnimi roki, možnost aktivnega odločanja in določanja prioritet.
  • Povečanje pretočnosti in izkoriščenosti strojev in delovne sile – Pregled in upravljanje z obremenitvami strojev in delovne sile in optimizacija menjav orodij.
  • Prihranek časa in boljše sodelovanje ter izmenjava informacij znotraj organizacije – Digitalna transformacija planiranja proizvodnje – zamenjava zastarelih metod planiranja na osnovi preglednic, makrojev in oznak z naprednimi programskimi rešitvami.

Implementacija programske opreme Ortems traja približno od štiri do šest mesecev, odvisno od velikosti podjetja ter kompleksnosti proizvodnje. Za uspešno implementacijo in integracijo vseh podatkov je dobro, da ima podjetje implementiran sistem ERP (Enterprise Resource Planning) in po možnosti tudi MES (Manufacturing Execution System). DELMIA Ortems se preko svojih komunikacijskih vmesnikov lahko poveže na obstoječe sisteme ter iz njih črpa podatke, ki jih potrebuje (naročila kupcev, delovni nalogi, nabava, načrtovani in nenačrtovani izpadi,…).

Pričakuje se, da se bo v prihodnosti uporaba APS sistemov povečevala, saj je vedno več podjetij začelo investirati v prednosti digitalne transformacije. Podjetja so spoznala, da so prednosti, ki jih prinaša optimizacija poslovnih in proizvodnih procesov, prodaje in distribucije ključnega pomena za uspešno rast podjetja.

Ne pozabimo, da učinkovito zbiranje, obdelava in vizualizacija podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture so osnovni gradniki uspešne digitalne transformacije.

Preberite še ostale bloge

Moć 3D vizualizacije u promociji dizajnerskog nameštaja
Moč 3D vizualizacije pri promociji dizajnerskega pohištva
3D vizualizacija omogoča podroben, jasen in fotorealističen vpogled v bodoči izgled predmeta, ki
Izbjegnite burnout uz DELMIA Ortems
Izognite se izgorelosti z DELMIA Ortems
Izgorelost (ang. burnout) je stanje čustvene, fizične in duševne izčrpanosti, ki nastane zaradi
Kako doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet?
Želite doseči maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet? Uporabite rešitev
MODSIM i održivi razvoj proizvoda 3
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov
MODSIM in trajnostni razvoj izdelkov sta prihodnost in sedanjost sodobnih proizvodnih metod.