POGOJI UPORABE MyCADCAM Portala

Podatki in informacije na MyCADCAM Portalu so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, navedenimi v nadaljevanju.

UPORABA PORTALA IN DOSTOP

MyCADCAM Portal je namenjen vsem uporabnikom naših programskih rešitev in je na voljo brezplačno. Na portalu si lahko uporabniki ogledajo vse aktivne licence in programe, dostopajo do FTP strežnika ter najdejo odgovore na pogosto zastavljena vprašanja glede namestitve ali pogojev uporabe programskih rešitev, ki jih podjetje CADCAM Group ponuja. Za dostop do portala je potrebno izpolniti registracijski obrazec, administrator v roku 24 ur aktivira uporabniški račun ter o tem uporabnika obvesti preko e-maila.

UPORABNIŠKI PODATKI

Uporabnik portala je odgovoren za varovanje gesla in za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom. Prav tako mora uporabnik sam zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do portala. Ker uporabniški račun vsebuje osebne podatke, jih je potrebno strogo varovati pred dostopom nepooblaščenih oseb. Podjetje CADCAM Group si pridržujejo pravico do zavrnitve računov, ukinitve računov, urejanja vsebine in ali preklica naročila po lastni presoji. Podjetje CADCAM Group se zavezuje, da bo podatke, zbrane na portalu, skrbno varovalo in jih ne bo posredovalo tretjim osebam.  

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podjetje CADCAM Group zagotavlja nemoteno delovanje portala, razen v primeru višje sile. Zaradi tehničnih razlogov (potrebe vzdrževanja) so možne krajše motne dostopa do portala ali prekinitve delovanja portala izven delovnega časa.

AVTORSKE PRAVICE, ODGOVORNOSTI IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Vsi podatki in vsebina na portalu in spletni strani so last podjetja CADCAM Group in so varovani v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Distribucija, spreminjanje in podvajanja vsebin in informacij je mogoče le s pisno odobritvijo podjetja CADCAM Group. Vsebina MyCADCAM Portala ali katerikoli del te spletne strani ne sme biti kopirana, prodana ali kako drugače izkoriščena v komercialne namene ali uporabljena v korist drugega prodajalca brez izrecnega pisnega soglasja podjetja CADCAM Group. Uporabniku je podeljena omejena, preklicljiva in neizključna pravica, da ustvari povezavo na domačo stran portala MyCADCAM dokler povezava ne prikazuje portala, njegovih delov, izdelkov in storitev na lažen, zavajajoč, zaničljiv ali kako drugače žaljiv način.

PRAVILA UPORABE, SPREMEMBE IN DOLOČILA

Kadarkoli si pridržujemo pravico do sprememb na MyCADCAM portalu, politike in pogojev uporabe. Če se kateri od teh pogojev izkaže za neveljavnega, ničnega ali iz kateregakoli razloga neizvršljivega, se ta pogoj izključi in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih pogojev.

 

Ker cenimo vaše mnenje, bomo veseli kakršnihkoli povratnih informacij ali predlogov. Prosimo vas, da nam jih pošljete na info.si@cadcam-group.eu