Tečaj CATIA Analize

Tečaj CATIA Analize ponuja strnjen in praktičen uvod v strukturne analize z metodo končnih elementov v programski rešitvi CATIA ter pokriva naslednje produkte:

 • Generative Part Structural Analysis 
 • Generative Assembly Structural Analysis


Trajanje tečaja:
2 dni

CATIA Analize

Na tečaju se boste naučili, kako reševati linearne in nelinearne probleme (upoštevanje kontaktov), ter interpretirati rezultate analize.

Tečaj vsebuje predavanja, demonstracijske primere in vaje. Vaje so oblikovane tako, da udeleženci tečaja utrdijo znanje in koncepte, pridobljene skozi predavanja in demonstracije.   


Po zaključenem tečaju boste:  

 • Razumeli zakaj, kdaj in kako uporabiti strukturno analizo z metodo končnih elementov
 • Znali uporabiti različne tipe elementov za mreženje geometrije
 • Znali določiti robne pogoje, kot so razna vpetja ter drsniki
 • Lahko aplicirali obremenitve (sile, momente in pomike)
 • Definirali razne povezave med komponentami v sklopu
 • Predpisali lastnosti povezav med komponentami v sklopu
 • Preračunali pomike, deformacije in napetosti
 • Lokalno zgostili mrežo za izboljšanje točnosti rešitve
 • Prikazali in obdelali rezultate analize ter pripraviti poročilo

Tečaj je namenjen konstrukterjem, ki želijo uporabljati strukturne simulacije zgodaj v razvojnem ciklu njihovega izdelka v integriranem CATIA okolju.

Za več informacij nas kontaktirajte.