FloTHERM XT

FloTHERM XTFloTHERM XT
je bil razvit z namenom lažjega toplotnega obvladovanja elektronskih komponent od koncepta zasnove do preverjanja njihovega delovanja. Omogoča namreč konsistentno modeliranje procesov in zmožnost brezhibnega uvoza podatkov iz ostalih MDA (eng. mechanical design automation) ali EDA (eng. electronic design automation) virov in je s tem prilagojen posameznemu razvojnemu konceptu komponente.

Podpora pri razvojnemu ciklu je tako inherentno vključena v infrastrukturo in obliko programa FloTHERM XT: uporaba orodja SmartParts omogoča izgradnjo enostavnega koncepta v nekaj minutah; program omogoča upravljanje s kompleksnimi mehanskimi komponentami iz MCAD okolja; uporabnik lahko z lahkoto in učinkovito ustvari lastno CAD geometrijo, prav tako pa lahko uporablja detaljne elektronske sklope direktno in EDA virov.

Tehnične specifikacije:


Z uteženo kombinacijo rešitev, ki izhajajo iz programskih paketov FloTHERM (simuliranje PCR naprav-termociklov) in FloEFD (simulacije dinamike fluidov) prinaša FloTHERM XT zmogljive rešitve za simuliranje kompleksnih elektronskih sklopov in omogoča povsem nove možnosti razvoja tako ekspertom s področja prenosa toplote kot kot ekspertom s področja mehanike.

Z uporabo specializiranega programskega paketa FloTHERM XT lahko v primerjavi s tradicionalnimi večnamenskimi programskimi paketi temeljito zmanjšamo čas razvoja elektronskih component in hitro in učinkovito prehodimo pot k optimalni rešitvi tako z vidika mehanskih kot toplotnih lastnosti komponent.

10 stvari o termalnem oblikovanju elektronskih izdelkov