CATIA Sheet Metal Design

CATIA Sheet Metal Design

Konstruiranje delov ukrivljene pločevine (eng. sheet metal)
od ideje do proizvodnje


Povečanje produktivnosti in tako tudi profitabilnosti je glavni cilj vsakega podjetja. Zato mora biti čas, potreben za razvoj in konstruiranje, ter na koncu proizvodnjo izbranega dela čim krajši. Ob upoštevanju tega, podjetja poizkušajo zadovoljiti industrijske standarde ter zmanjšati število napak in zamenjav, od konceptualne faze do proizvodne faze.


Hitro in učinkovito oblikovanje kompleksnih delov iz pločevine
Slika: CATIA 3DEXPERIENCE - konstruiranje sestavljenih delov iz ukrivljene pločevine

PREDNOSTI:

 • Hitro in učinkovito oblikovanje kompleksnih delov iz pločevine
 • Primerljivi standardi podjetja za doseganje boljše kvalitete
 • Simultano konstruiranje v razvitem in sestavljenem prikazu 3D modela
 • Možnost napak pri načrtovanju in proizvodnji se znatno zmanjša, upoštevajoč tehnološke omejitve žev začetni fazi konstruiranja

CATIA 3DEXPERIENCE Sheet Metal Design vključuje:

 • Konceptualno oblikovanje - CATIA Bend Part Design

          • hitro kreiranje in modificiranje delov ukrivljene pločevne z preprostim "razvlečenjem" elementa
          • od samega začetka je ideja usklajena s standardi industrije
          • hitro se uči, enostaven za uporabo (direktno modeliranje)
          • možnost pretvarjanja in modifikacije kateregakoli zunanjega 3D formata
          • projektiranje v konceptualni fazi brez detajlov

Zasnova - CATIA Bend Part Design

Slika: CATIA 3DEXPERIENCE - Bend Part Design App - konceptualno projektiranje


 • Podrobno oblikovanje - CATIA Sheet Metal Design

          • Popolne 3D tehnološke tipske forme (označevanje, rezanje itd. )
          • Primerljivi standardi podjetja (izkustveni in empirični podatki o ukrivljanju), ki zagotavljajo potrebno kvaliteto
          • prepoznavanje in modifikacija delov iz STEP in IGES formatov
          • Virtualni prikaz proizvoda
          • Upravljanje s procesom izdelave (eng. forming process) neposredno v 3D-ju
          • Kreiranje kompleksnih delov zaradi integracije s aplikacij za oblikovanje površin (GSD)
          • Upošteva tenološke omejitve v začetni fazi projektiranja (npr. radiji upogibanja, relief, prekrivanja itd.)


Detailed Design - CATIA Sheet Metal Design

Slika: CATIA 3DEXPERIENCE - Sheet Metal Design App - detajlno projektiranje


 • Izdelava dokumentacije in priprava proizvodnje - CATIA Drafting

          • uporaba standardov podjetja za izdelavo načrtov, tabel in ostale potrebne dokumentacije
          • možnost kreiranja delovnih načrtov za proizvodnjo, kot tudi izvoza za "nesting" 
          • Samodejno razvijanje delov v 3D-ju
          • izvoz razvite geometrije modela v DXF ali DWG formatu


Priprava proizvodnje
Slika: CATIA 3DEXPERIENCE – Drafting App - priprava proizvodnje


 • Detajlno oblikovanje za sestavljene hidrooblikovane dele - CATIA Sheet Metal for Hydro-formed Parts

• podpira pločevino kompleksnih površin (eng. complex wall surface)
• specifične standardne forme avio industrije kot so joggle, joggle on web, flnged cut out itd.
• hitrejše konstruiranje zaradi integracije že pridobljenega znanja uporabnika in standardov podjetja
• integracija različnih kompenzacij pri krivljenju

Sheet Metal Design moduli v CATIA-i V5:


 • CATIA Generative Sheet Metal - za detajlno oblikovanje kompleksnih delov iz pločevine
 • Asociativne in posebne vrste predlog za modeliranje delov iz pločevine
 • Vzporedno delo z razvitimi in sestavljenimi 3D oblikami
 • Uporaba standardov podjetja za upogibanje (tabele, empirični podatki, itd)
 • Eksportiranje razvite geometrije modela v DXF format
 • Sposobnost za ustvarjanje delovnih načrtov za proizvodnjo kot tudi izvoz "nesting" in procesa razreza

 • CATIA Aerospace Sheet Metal - za detajlno oblikovanje zloženih delov

 • podpira kompleksne površine (eng. complex wall surface)
 • Posebne tipske forme za avio industrijo kot so joggle, joggle on web, flanged cut out, surfacic web itd.
 • Hitrejše konstruiranje zaradi integracije že pridobljenega znanja uporabnika in standardov podjetja
 • Integracija različnih kompenzacij za krivljenje