CATIA 3D MASTER

CATIA 3D MASTER

Kljub široki uporabi 3D modeliranja, 2D oblikovanje ostaja glavna referenca za dimenzioniranje, tolerance in anotacije za 90% proizvodnih podjetij. Glavni koncept 3D Master pristopa je, da je 3D model najprimernejši za zagotavljanje podrobnih informacij o izdelkih, ki so potrebne v proizvodnem procesu.

S prehodom na 3D Master metodo, lahko podjetja:

  • Prepoznajo 100% identifikacijo izdelka z uporabo enega samega 3D nabora podatkov
  • Zmanjšajo stroške in izboljšajo kakovost procesa razvoja izdelka
  • Bistveno povečajo količino informacij za projektiranje, ki jih je mogoče ponovno uporabiti v prihodnjih različicah
  • Zmanjšajo proizvodne stroške z optimizacijo odstopanja v proizvodnji

Modul FTX- 3D Master vsebuje sledeče:

Evolucija procesa projektiranja

Tradicionalne metode projektiranja s uporabo 2D načrtov, so ključnega pomena za proces razvoja izdelkov in so v preteklosti služila kot referenca za opredelitev izdelka. Vendar pa se mnoga podjetja vse bolj zavedajo, da 2D načrti  niso več dovolj, saj pogosto pride do napak pri projektiranju, posledično pa tudi do visokih proizvodnih stroškov. V tem smislu, 3D Master omogoča, vse sektorjem v okviru podjetja, da najdejo, delijo ter označijo in izboljšajo proizvod z uporabo najbogatejšega formata informacij – 3D. Takšen pristop omogoča veliko število prednosti, kot so možnosti neomejenega koriščenja zahtev proizvodov, neodvisnost od variant, nižji stroški in izboljšanje kakovosti projektiranja in razvoja ter manj napak. Da bi izboljšali svoje poslovanje, so se podjetja odločila na prehod iz 2D projektiranja na 3D Master model.


Izzivi projektiranja v 2D okolju

2D nacrtSlika: 2D načrt ostaja referenčen za definiranje proizvoda

2D načrt dolgo igral ključno vlogo v procesih oblikovanja in proizvodnje vseh vrst izdelkov. Načrti omogočajo lažje razumevanje, kako bo proizvod deloval in kako bo narejen, upoštevajoč  predvidene kote in tolerance. Standardi projektiranja, kot so ANSI / ASME ISO in JIS so standardizirali pomen načrta, zaradi česar se je povečala njihova vrednost, saj so bolj razumljivi in pregledni za vse člane proizvodnega procesa.

Vedno je bil izziv opisati 3D svet z 2D modelom. Na primer, če je potrebno da se na 2D načrtu prikaže 3D del ali sklop, je zelo težko jasno opisati zapletenost 3D delov z 2D risbami. Zaradi tega je pogosto prihajalo do nesporazumov, kar je rezultiralo v večjih stroških.

Pojav prvega 3D CAD modeliranja, ter kasnejšega solid modeliranja, prinaša precejšnjo prednost. Solid modeliranje ponuja priložnost za nedvoumno opredelitev 3D geometrije v enem geometrijskem file-u, ter možnost, da se preveri osnova, sklop ter funkcionalnost pred konstruiranjem prototipa.

Vendar pa je bilo 2D projektiranje še vedno ključno, saj je zagotavljalo tolerance, pripombe, sezname delov in druge informacije, ki so pomembne za procese proizvodnje, nadzora kakovosti in dobavne verige. Brez tretje dimenzije, so vsi elementi in lastnosti iz katere koli perspektive, eden preko drugega. Zato je težko ustvariti 2D model, ki natančno in v celoti prikazuje ključne standardne oblike in površine, na katere se nanašajo tolerance in anotacije. To pogosto vodi do napak, saj v proizvodnem procesu včasih ni mogoče identificirati točnega dela, kadar se gleda samo 2D model.

3D funkcionalna toleranca & anotacije kot pomoč projektantu tekom definiranja proizvoda
Slika: 3D funkcionalna toleranca & anotacije kot pomoč projektantu tekom definiranja proizvoda

Ko se zgodi neizbežna sprememba v procesu projektiranja, je treba ažurirati tri vrste podatkov: solid model, 2D načrt ter listo delov. Za kateregakoli od teh sklopov se lahko zgodi, da ne bo usklajen z drugimi sklopi, saj zahtevajo dodaten čas, da se tudi njih posodobi. To pogosto vodi v zamudo pri dizajniranju ali izdelavi okvarjenega dela.


Ključne vrednote 3D Master koncepta

Kreiranje proizvoda z 3D Master rešitvijo

Zadnja generacija programa za solid modeliranje omogoča vnos kotov, geometrijskih oblik ter toleranc, anotacij in listo delov neposredno v solid model in tako odpravlja potrebo po načrtih. Poljubno število 3D pogledov se lahko nastavi, izbere ter anotira za izbrano skupino, ki sodeluje v procesu proizvodnega planiranja, storitvenih procesov, nabave in trženja ali prodaje.

2D načrt za možnost 3D projektiranja omogoča uporabnikom delo v 3D okolju z naprednimi 2D funkcijami skiciranja tekom konceptualne faze projekta. 2D geometrije se lahko izvozijo v profile in površine za hitro in lahko kreiranje 3D geometrije. Podatki anotacije kotiranja in toleranc se lahko dodajo v preliminarni fazi, brez potrebe da se ponovno formirajo tekom zaključenih procesov.


3D Master del razvojnega cikla

3D Master del razvojnega cikla


Slika: 3D Master je edinstvena referenca za opisovanje proizvoda skozi vse faze razvojnega cikla

3D Master omogoča vsakomur, da išče, upravlja, komentira in se vključi v kateri koli vidik programa v zvezi z izdelkom.

3D Master okolje izboljša proces odločanja, s pravočasnim in neposrednim vpogledom v razvojni proces s uporabo anotacij, kotiranja in toleranc, geometrijskih elementov  ter standardnih oblik in razmerij med elementi.
Pri delu s 3D modelom, je lahko inženir popolnoma siguren,  da spreminja toleranco na željeno tipsko osnovo in da bo vsak, ki bo uporabljal to informacijo siguren, da so proizvodi ali mere pravilne za tipsko osnovo, saj je 3D model univerzalen in izgleda enako povsod in za vsakogar.

3D Master pristop zagotavlja tudi znatne prihranke, zaradi ponovne uporabe informacij za opredelitev skupine proizvodov in prihodnje različice izdelka. PLM (eng. Product Lifecycle Management) rešitev močno poveča vašo sposobnost uporabe geometrijskih podatkov. 3D Master pristop omogoča lažje ponovno celotno opredelitev izdelka, vključno s toleranco in anotacijo ter seznamom delov. Napredni uporabniki lahko ustvarijo predloge, s katerimi se lahko avtomatizirajo novi podsklopi procesa razvoja proizvodov.

Dodatna prednost vključitve tolerance v solid model je, da omogoča nižje stroške. Uporaba orodja za analizo tolerance je enostavnejša, orodje pa omogoča predvidevanje variacij sklopov na osnovi določene tolerance za posamezne dele, upoštevajoč deformacijo in obdelavo sklopa.
Simulacija različic proizvodnje, ugotovi, ali posamezni izdelek in obdelava, izpolnjujejo zahteve kotiranja proizvoda in določa vpliv posamezne tolerance na variacijo sklopa. Uporaba 3D Master pri pripravi tehnične dokumentacije za proizvodnjo rezultira v zmanjšanju stroškov do 90%.

 

Pošljite nam zahtevo za testno licenco in poslali Vam bomo 30-dnevno testno licenco.