Analysis

Analysis

CATIA V5 Analysis omogoča preračun (simulacijo) načrtovanega izdelka znotraj CATIA projektantskega okolja, s tem pa omogoča konstruktorjem, da svoj glavni referenčni model analizirajo direktno v CATIA-i. Ker ni prenosa geometrije iz programa, se izognemo težavam z integriteto podatkov.


Generative Structural Analysis (GAE)

Inženirji morajo optimizirati proizvod brez žrtvovanja kvalitete. Morajo izvršiti točno analizo v zgodnji fazi projektiranja znotraj integriranega in enostavnega okolja.
CATIA – Generative Structural Analysis nudi inženirjem enostavno rešitev za analize simulacij mehanskega obnašanja proizvoda u zgodnji fazi procesa projektiranja.Vključeni moduli:


 • Generative Part Structural Analysis 2
 • Gener. Assy Structural Analysis 2
Generative Structural Anaysis in CATIA

Technological Specifications Review (TRE)

Modul Technological Specifications Review (TRE) omogoča, da postavite 3D definiranje proizvoda v središče medčloveških odnosov in komunikacije. Omogoča dostop do ključnih informacij proizvoda, vključno s funkcijskimi opombami in tolerancami, tipi in položaji zvez (spojev) in rezultati MKE (FEM) analiz. Poleg tega modul omogoča še filtriranje občutljivih informacij, preden pošljemo 3D načrt v vpogled partnerjem.
Glavne prednosti: 
 • Direkten dostop do točnih dimenzij in toleranc
 • Direkten dostop do rezultatov MKE (FEM) analize in njihov pregled
 • Ocenjevanje delov v realnih pogojih znotraj virtualnega sklopa
 • Preverjanje zvez (spojev) in generiranje dokumentacije
 • Zaščita občutljivih informacij pri sodelovanju s partnerji

Technological Review in CATIA 

FEM and Structural Analysis (FAX)

Dandanes morajo podjetja kontrolirati stroške razvoja, še posebej se osredotočajo na stroške fizičnih prototipov. Prav tako, potrebujejo rešitev, ki združuje načrtovanje in analizo da se lahko potrdi in optimizira razvoj proizvoda.
CATIA – FEM and Structural Analysis prinaša celovito rešitev za modeliranje in analizo s pomočjo metode končnih elementov, ter zajema širok razpon strukturnih analitičnih procesov. Popolnoma integrirano CATIA okolje je rešitev ki, izboljšuje kvaliteto oblikovanja proizvoda.Vključeni moduli:


 • Generative Part Structural Analysis 2
 • Gener. Assy Structural Analysis 2
 • FEM Surface 2
 • FEM Solid 2
 • Gener. Dynamic Response Analysis 2
 • Elfini Structural Analysis 2
FEM Structural Analyses in CATIA

Kontaktirajte nas za več informacij