3D Electrical

3D Electrical

Področje integriranja elektrosistemov in komponent za avtomobilsko industrijo napreduje hitreje kot kdajkoli prej. Kabli, z več kot 2 km po dolžini in 50 kg po teži, zavzemajo pomembno mesto pri dizajniranju in stroških vozila. Običajen avto visokega razreda ima tudi do 4 kilometre žične napeljave, ki povezuje vse električne naprave, vgrajene sisteme elektronskih nadzornih enot (ECUs) ter pripadajočih senzorjev in krmilnikov. Ta električna napeljava je običajno sestavljena iz do 1500 posameznih žic, ki so združene v več kabelskih snopov, ki lahko tehtajo tudi do 70 kilogramov. 

Dizajniranje snopov kablov za avtomobile in priprava podatkov za njihovo proizvodnjo je zahteven proces. Nenehen izziv je, kako zmanjšati stroške in težo teh snopov in kako racionalizirati celoten proces njihovega dizajniranja.

Rešitev za načrtovanje in proizvodnjo električnih sistemov 3DExperience Electrical podjetja Dassault Systèmes nudi močno in povsem integrirano okolje za 2D in 3D dizajn sistemov snopov električnih žic, v kontekstu izdelave popolnoma konfiguriranega 3D virtualnega dvojnika pravega vozila. Ta rešitev bistveno zmanjša čas in strošek dizajniranja ter hkrati poveča splošno kakovost končne montaže električnih snopov

Rešitve Electrical Systems izstopajo, ker so zgrajene na Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE platformi za načrtovanje sistemov. Delijo si skupni odprti razširljivi podatkovni model in repozitorij, ki nudi konsistenten pregled informacij preko vseh inženirskih disciplin in aplikacij. Tako je v osrčju delovnega procesa podatkovni model – kot enoten izvor pravilnih podatkov.


S kakšnimi izzivi se soočajo oblikovalci kabelskih snopov in napeljav? Zakaj uporabljati CATIA Electrical Manufacturing Preparation? Poglejte si webinar, ki prikazuje integriran električni razvoj.3DEXPERIENCE Electrical platforma omogoča:

  • CELOTNO rešitev za upravljanje z življenjskim ciklom žičnih snopov, ki se jo lahko hitro in enostavno integrira v obstoječa orodja in procese
  • INTELIGENTNO okolje za dizajniranje električnih sistemov, ki nudi sočasno dizajniranje v realnem času in sodelovanje preko vseh disciplin in deležnikov
  • INTEGRIRAN pristop k razvoju električnih 3D kabelskih snopov, ki izkorišča 3DEXPERIENCE za vodenje vseh dizajnerskih aktivnosti
  • UČINKOVITO in integrirano rešitev za hitro izdelavo vseh proizvodnih informacij kablovskih snopov


S platformo 3DEXPERIENCE z eno podatkovno bazo in RFLP arhitekturo (Requirements, Functional, Logical, Physical) je mogoče električni dizajn vključiti v globalni večdisciplinarni pristop, kar je že dolgoletna potreba in bo strankam prineslo veliko vrednost.