R&D projekti

Program EUREKA je rezultat evropske mreže za financiranje tehnoloških, tržno orientiranih projektov. Predstavlja vodilno podporo inovacijam ter platformo za mednarodno sodelovanje malih in velikih podjetij na področju raziskav, razvoja in inovacij industrije ter razvojnih centrov in univerz iz vseh tehnoloških sektorjev.

SmartMForming parnerjiLeta 2016 se je CADCAM Design Centar s slovenskima podjetjema Gorenje Orodjarna d.o.o. in TPV trženje in proizvodnja vozil d.o.o. prijavil na program EUREKA za projekt Pametna orodja v vrednosti 1,1 milijona € v skupni dolžini treh let.
Oblikovanje pločevine predstavlja enega od najpomembnejših procesov v moderni industrijski proizvodnji. V današnjem času je večina delov v avtomobilski, letalski industriji ter v industriji hišnih aparatov narejenih iz pločevine. Procesi oblikovanja pločevine so kompleksni in zahtevajo detajlno načrtovanje. Tekom zadnjih nekaj let je zaradi vse bolj kompleksnih konstruiranih proizvodov, visokih zahtev po kvaliteti proizvodov ter razvoju novih, zelo čvrstih in kvalitetnih materialov to postalo še večji problem. Danes se v avtomobilski industriji več kot 35% pločevinastih plošč izdeluje iz pločevine visoke trdnosti, ta odstotek pa še postopoma narašča.  
Glavna prednost uporabe materiala visoke trdnosti je visoka trdnost končnega proizvoda, kar pomeni, da je mogoče narediti proizvod z manjšo gostoto ter posledično manjšo težo. Danes obstajajo razne metode izboljšav formiranja pločevine, vendar so mnoge od njih zelo drage, zato le velika podjetja lahko investirajo sredstva v take tehnologije.

SmartMForming je inovativni razvojni projekt, v katerem bi se mehanske servo preše visoke fleksibilnosti zamenjale s prešami s senzorji, ki regulirajo status orodja, hitrost oblikovanja, udar in poenostavijo dve ali več operacij v eno ter na ta način skrajšajo čas proizvodnje.
Ideja, ki stoji za konstruiranjem pametnih orodij je, da se vsem uporabnikom da možnost izboljšave tehnologije in poenostavitve celotnega postopka formiranja pločevine s pomočjo le nekaj klikov. Ideja pametnih orodij je obstoj senzorjev ter možnost upravljanja z orodji On-line, kot nameščanje parametrov, kontroliranje stanja orodja ter optimizacija procesa.


Eureka certificate

eureka-logo.pngPred začetkom serijske proizvodnje novega proizvoda, je le-ta izpostavljen številnim standardnim testom, ki zagotavljajo brezhibno delovanje v njegovi življenjski dobi. Med njimi je tudi preizkus na vibracije, pri katerem je izdelek postavljen na stresalnik, kjer se vzbuja z nekoliko višjimi vibracijami, kot so predvidene pri vsakdanji uporabi. Sodobni inženirski pristop torej potrebuje programsko orodje, ki omogoča predvidevanje življenjske dobe izdelka izpostavljenega določenim vibracijam že v fazi razvoja, preden je narejen prvi prototip. CimFat plug-in za CATIA s svojimi state-of-the-art metodami omogoča predvidevanje življenjske dobe v uporabnikom prijaznemu CATIA okolju.

Predvidevanje življenjske dobe izdelka izpostavljenega vibracijam, je zelo zahtevno, predvsem zaradi velikega števila različnih obremenitev, ki se uporabljajo pri testiranju izdelka. CimFat plug-in za CATIA z dodajanjem novih obremenitev na enostaven in transparenten način omogoča izvajanje vibration fatigue analiz.Benefiti CimFat plug-in so:

  • Predvidevanje časa do porušitve za določeno vibracijsko obremenitev
  • Primerjanje različnih konstrukcijskih rešitev glede na fatigue criteria
  • Zmanjšanje števila sprememb v fazi izdelave prototipov in proizvodnje zaradi prezgodnje porušitve v času testiranja na stresalniku
  • Integriran izračun vibration fatigue, v standardno numerični analizi izdelkaeureka-logo.pngIn the development of automotive components operating under cyclic loading conditions a prediction of lifetime is an important issue. Since many of those components are exposed to high-cyclic fatigue it is obvious that the infinite lifetime concept should be used in the design of such components. This means that components are designed to keep the stress state during imposed cyclic loading below the endurance limit curve, so called S-N or Wöhler's curve . If the component is loaded below this limit then no initiation of fatigue cracking with possible subsequent fatigue failures is expected, regardless of the number of loading cycles.

Several fatigue criteria were developed for the fatigue endurance estimation of dynamically loaded components, however, the most commonly used one in the automotive industry is the Dang Van fatigue criterion, which is used in FatigueDV Plug-in for CATIA. The advantage of this criterion is in its ability to estimate infinite lifetime endurance for components subjected to arbitrary cyclic loading, here included also time dependent multi-axial stress states.


FatigueDV Plug-in for CATIA enables an engineer:

  • to estimate fatigue endurance of a dynamically loaded numerical model - model in the frame of the finite elements modeling with respect to the Dang Van fatigue analysis
  • to gain required fatigue material data for new materials by performing material experiments using standard material testing equipment
  • to asses the quality of the results thus obtained and, consequently
  • to make the necessary changes to the model (product/part undergoing fatigue damage) in order to enhance the product/part using parametric and/or modification analyses using either custom or commercial finite element software or even using specialized optimization approaches by extending/using the program with other state-of-the-art software tools


Projekt CNC&IT Leonardo da Vinci partnerstvo vključuje štiri srednje strokovne šole iz Slovenije, Poljske, Turčije in Hrvaške, pa tudi partnerje iz sveta dela, ki so: slovensko podjetje CADCAM Lab, španska družba Talleres Tibi in neprofitni raziskovalni center AIJU tudi iz Španije.

Cilj projekta je dvigniti strokovno usposobljenost učiteljev in dijakov srednjih strokovnih šol in izboljšanje učnih načrtov na področjih, ki so vključena v projekt.

Projekt se izvaja s pomočjo razvoja novega izdelka s CNC tehnologijo, katerega spremljamo preko spletne strani in multimedijskih učnih gradiv. Novo proizvedeni izdelki so reprezentativni spominki v regijah iz katerih prihajajo partnerske šole.