CATIA V5 – Prerezi in delni prerezi

Z aktiviranjem orodja Broken view se vključi možnost izdelave prereza ali delnega prereza, mi pa Vam bomo skozi Tips & Trick članek predstavili, kako to storiti.


Create section and partial section view_1

V našem primeru je uporabljen del, ki bo skrajšan na ustrezno dimenzijo, na njem pa bosta narejena prerez in delni prerez, ki se bosta avtomatično posodabljala v dani projekciji, ko se bo ta del spreminjal. Slika prikazuje orodno vrstica VIEW, ki jasno kaže, da so orodja za prereze neaktivna.


Create section and partial section view_2

Postopek izdelave prereza in delnega prereza temelji na uporabi orodja Add 3D Clipping. Z aktiviranjem tega orodja se odpre okno s 3D modelom, v katerem je potrebno določiti ustrezen prerez ali delni prerez. Opomba: celoten postopek se nanaša samo na tisto projekcijo, ki je bila izbrana ali definirana kot delovno mesto.

V oknu moramo nastaviti Clipping Mode, v spustnem meniju pa izbrati Clipping Box. Ko to storimo, dobimo prikaz kot na sliki v nadaljevanju.


Create section and partial section view_3


Na sliki je prikazana kocka okoli modela z zelenimi pikami, kot tudi modra puščica. Modra puščica predstavlja pogled izbrane projekcije, zelene točke pa predstavljajo mesta za ročno manipulacijo pogleda modela. Na dnu okna je tudi numerična manipulacija.

S pomočjo teh ročnih in numeričnih manipulacij definiramo mesto prereza. S klikom na create se v risbi generira presek, po katerem se izvede prerez.


Create section and partial section view_4Create section and partial section view_5


Poudariti je treba, da je iz tega preseka mogoče narediti projekcijo po standardnem postopku. 


Create section and partial section view_6


Delni prerez lahko naredimo tako, da definiramo mesto na modelu oz. točneje mesto na modelu, ki se na risbi mora prikazati.


Create section and partial section view_7Create section and partial section view_8


Ko definiramo mesto delnega prereza, se ta s klikom na create generira v risbi (vsak prerez je spremenljiv, potrebno je le izbrati in aktivirati orodje).


Poglejte še ostale CATIA V5 Tips & Tricks