CATIA V5 – Enhanced Scene (kreiranje scene)

Orodje za kreiranje scene v sklopu je zelo koristno in enostavno za uporabo, hkrati pa omogoča kreiranje več različnih konfiguracij sklopov. Obvladovanje tega orodja olajša prikazovanje sestavljenih sklopov na načrtih ter v mnogih primerih skrajšuje čas izdelave načrta. Velika prednost je očitna, kadar se prikazuje sekvenca montaže.   

Prednosti dela s scenami so:

 • Vedno delamo na enem dokumentu
 • Ni potrebno narediti kopije, da bi prikazali drugačen razpored ali lastnosti geometrije
 • Z uporabo scene lahko kreirate predstavitve ali filme za montažo
 • S posodobitvijo sklopa se avtomatsko posodobijo tudi vse scene
 • Lahko dodajate neomejeno število scen, da bi lahko prikazali vse detajle
 • Enostavno lahko spremenite trenutno stanje geometrije na zaslonu

 

Omejitve pri delu s scenami:

 • Scene ne morejo manipulirati z geometrijo, katera se ni nahajala v sklopu pred kreiranjem scene. To pomeni, da mora biti vsa geometrija, s katero želimo manipulirati, že prisotna v sklopu, pred kreiranjem scene (lahko je skrita, vendar mora biti prisotna)
 • Če se uporablja Full overload mode, se naknadne spremembe geometrije v sklopu ne bodo odražale tudi na scene
 • Brisanje katere koli geometrije vpliva na vse scene
 • Scene so dostopne samo znotraj sklopov (Assembly Design)
 • Proizvod se mora pazljivo strukturirati, da bi se lahko scene enostavno kreirale, kar je potrebno imeti v mislih že pred začetkom projekta

Ko aktiviramo ikono za kreiranje scene, se odpre novo okno, v katerem izberemo Overload Mode, pri čemer imamo nato možnost Partial in Full. Z izključitvijo možnosti Automatic Naming lahko dodeljujemo svoje nazive scen.

Partial Overload Mode dovoljuje naknadno modificiranje sklopa (npr. dodajanje novih komponent), pri čemur se bodo te spremembe odražale tudi na sceno (nove komponente bodo vidne tudi v sceni). Nasprotno temu je Full Overload Mode, ki je neodvisen od sklopov, tako da spremembe na sklopu ne bodo vidne v sceni.

Ko izberemo tip scene z klikom na OK, se scena kreira. Barva ozadja se spremeni v zeleno. Znotraj orodja za scene se nahaja ikona Explode , s pomočjo katere lahko ločimo vse dele znotraj sklopa.  Znotraj orodja se nahaja tudi ikona, s pomočjo katere lahko snemamo trenutno stanje ter ikona, s katero lahko apliciramo atribute scene na sklop in obratno.

Kreirana scena se pojavi v steblu znotraj Applications/Scenes. Ko je scena kreirana, ni več mogoče zamenjati Overload Mode (Partial/Full). Znotraj scene je mogoče skriti posamezne komponente, ki jih želimo prikazati na načrtu. Prav tako je mogoče premikati dele s pomočjo kompasa (uporabno pri izdelavi navodil za montažo) ali kreirati Explodel view.

Pri pripravi načrta je mogoče za katerikoli pogled zamenjati link iz izvornega sklopa na sceno. To storimo z desnim klikom na okvir pogleda ter nato na Modify links. Nato se postavimo v sklop, kliknemo na sceno ter in se vrnemo na načrt. V oknu Link Modification se pojavi scena, kjer nato kliknemo na Add all, da bi pogled imel novi link na sceno, namesto na celotni sklop.