CATIA V5 - Kako vzpostaviti povezavo med polmeri v Sketch-u

Pri risanju geometrije v Sketch-u se pojavlja potreba po povezovanju dimenzij, toleranc in polmerov.

CATIA V5 - Sketch - povezovanje polmerov


Z desnim klikom na polmer se pojavi okno Radius, kjer kliknemo na Object > Edit Equicalent Dimensions in odpre se nov meni.

CATIA V5 - Radius Object > Edit Equicalent Dimensions


S klikom na Edit List se odpre novo okno, kjer izberemo vse polmere, ki jih želimo povezati.

CATIA V5 - Kako vzpostaviti povezavo med polmeri v Sketch-u


Vse polmere prenesemo na desni kvadrat, tako da jih lahko istočasno dimenzioniramo in s klikom na OK določimo vrednost polmera.

CATIA V5 - Premikanje polmera


Po tem ko določimo vrednosti s klikom na OK prilagodimo sketch na željeni način. 

CATIA V5 - spreminjanje scketch-a


Zdaj lahko s pomočjo opcije Equivalent Dimensions v drevesni strukturi definiramo polmere.  

Definiranje polmera


Poglejte še ostale CATIA Tips & tricks