CATIA V5 - Surface to solid conversion trouble

Pretvorba Surface v Solid je zelo enostaven proces. Potrebno je imeti zaprte površine in znotraj Part Design okolja uporabiti funkcijo Close Surface close_surface_icon . Pred tem je potrebno s pomočjo funkcije Join  join_icon združiti vse površine. Rezultat je Solid

Včasih se pri kreiranju Solid-a pojavlja naslednja napaka:catia_v5_prevodenje_solida_u_povrsine_error

Čeprav se zdi, da so vse površine združene oz. zaprte, le te niso. Da bi to preverili, izberemo Generative Shape Design okolje, nato funkcijo Boundary, za tem pa kliknemo na površino.


catia_v5_prevodenje_solida_u_povrsine_2

Funkcija Boundary bo ustvarila mejo okoli odprte konture (označeno z zeleno barvo). To ne bo rešilo težavo odprtih površin ampak bo pokazalo področje modela, na katerega se je potrebno osredotočiti, da zapremo površino.

 

Če je površina zaprta, sistem ne bo ustvaril Boundary in in nastala bo naslednja napaka:catia_v5_prevodenje_solida_u_povrsine_3