CATIA V5 – Surface Curvature Analysis

Surface Curvature Analysis se uporablja za analizo zakrivljenosti površin. Analiza se lahko izvede v Generative Shape Design okolju ali v Part Design okolju. Da bi videli rezultate analize, je naprej potrebno v View toolbar-u vključiti možnost Shading with Material shading_with_material_ikona .

Da bi zagnali analizo, je označimo željeno površino in kliknemo na ikono Surfacic Curvature Analysis surfacic_curvature_analysis, ki se najaha znotraj Analysis toolbar-a. Dialog box prikaže rezultate na označeni površini.


catia_v5_surface_curvature_analysis


Surface Curvature dialog box prikazuje naslednje informacije:

 Analysis type

• Gaussian
• Square Root Gaussian
• Minimum
• Maximum
• Mean
• Limited
• Inflection Area

Color’s scale options

Options

• Positive only – omogoča, da se prikažejo samo pozitivni rezultati analize (na voljo pri tipu analize Gaussian, Minimum ili Maximum).
• On the fly – prikazuje minimalno in maksimalno vrednost zakrivljenosti na položaju puščice ter smer minimalne in maksimalne zakrivljenosti. Ko se puščica (kurzor) premika po površini, se rezultati dinamično posodobijo. Z desnim klikom se odpre meni, ki ponuja dodatne možnosti (spodnja slika): 

Keep Point – ustvari točko na mestu, kjer smo kliknili 
Keep value – vrednost ostane vidljiva na tej lokaciji
Keep Min Point – ustvari točko, ki se ujema z minimalno vrednostjo
Keep Max Point –  ustvari točko, ki se ujema z maksimalno vrednostjo. 


catia_v5_surface_curvature_analysis_1


Naslednja slika prikazuje primer analize tipa Maximum. Izberemo vrsto/tip analize ter kliknemo na gumb Use Min Max. Če je vključena možnost On the fly, bo premikanje puščice (kurzorja) po površini prikazalo rezultate, ki se sproti posodabljajo. Prikazana je maksimalna vrednost zakrivljenosti, polmera in smer maksimalne oz. minimalne zakrivljenosti. Na enak način lahko izvedemo tudi analizo tipa Minimum.


catia_v5_surface_curvature_analysis_2


Mean analiza prikaže rezultate kot: (Minimum Curvature + Maximum Curvature) / 2.


catia_v5_surface_curvature_analysis_3


Inflection Area analiza omogoča identifikacijo smeri zakrivljenosti. Z zeleno barvo so označena področja, v katerih imata minimalna in maksimalna zakrivljenost isto smer. Z modro barvo so označena področja, v katerih imata minimalna in maksimalna zakrivljenost nasprotno smer.


catia_v5_surface_curvature_analysis_4