CATIA V5 - Split and trim

Split

Split split je operacija, v kateri en element odrežemo z drugim elementom. S pomočjo operacije Split lahko razdelimo linijo ali krivuljo s točko, krivuljo ali površino. Površino lahko razdelimo s krivuljo (linijo) ali površino. Ko zaženemo funkcijo, se odpre novo okno, v katerem moramo označiti element, ki ga želimo odrezati (polje Element to cut). S klikom na modro ikono lahko dodamo več elementov in jih odrežemo v enem koraku. V polje spodaj se vnese element, s katerim želimo odrezati predhodno izbrani element.


split_definicija_catia_v5


Na sliki spodaj je element Fill.1 odrezan z elementom Fill.2. Ostane element, na katerega smo kliknili z miško (v tem primeru desni del površine). Če želimo ohraniti drugi del površine, je to mogoče spremeniti s klikom na Other side. Znotraj Optional parameters lahko vključimo možnost Keep both sides, kar ohrani obe površini. Poleg tega je na voljo tudi možnosti Intersections computation, ki bo kot rezultat s funkcijo Split dala presek med  dvema površinama (v tem primeru je to linija). S klikom na Remove ali Replace lahko odstranimo ali zamenjamo element(e), s katerim(i) režemo.


split_definicija_catia_v5_odrezan_element


Trim
TrimTrim je operacija, s katero dva elementa drug drugega odrežeta. S pomočjo Trim operacije lahko istočasno odrežemo krivuljo s krivuljo ali površino z drugo površino. Potrebno je označiti elemente, ki jih želimo odrezati (pojavijo se znotraj polja Trimmed elements). Ostane tisti del, na katerega smo kliknili z miško. Če želimo spremeniti rezultat, lahko to naredimo s klikom na Other side/next element in Other side/previous element. Tukaj lahko izberemo elemente, ki jih želimo izbrisati oz. zadržati (polja Elements to remove in Elements to keep). Z vključitvijo možnosti Intersections computation, dobimo presek med površinama. 

split_definicija_catia_v5_odrezan_element_Intersections_computation


Tabela