CATIA V5 – Solid Combine

Solid Combine funkcija solid_combine_funkcija_ikona omogoča kreiranje solid-a, kot preseka med dvema ali več profilov. Potrebno je klikniti na ikono Solid Combine solid_combine_funkcija_ikona . Odpre se novo okno, kjer je potrebno definirati profile.


solid_combine_funkcija


Tukaj je izbran Sketch.1 za prvo komponento, ki bo ekstrudiran, ter Sketch.2 za drugo komponento. Sketch mora vsebovati zaprti profil. V koliko se uporabi orodje Solid Combine, a profili predhodno niso definirani, je le te možno narediti s pomočjo ikone (desni klik) solid_combine_ikona_za_definisanje_profila v polju Profile.

Komponente, ki se lahko označijo:

  • Sketch
  • Surface
  • Sketch sub-element
  • 3D Planar Curve

Prav tako je mogoče uporabiti bližnjice (desni klik) :

  • Create Sketch
  • Create Fill
  • Create Join
  • Create Extract
 
kontekstualne_naredbe_za_kreiranje_komponenti
  

Solid Combine funkcija izračuna presek virtualno ekstrudiranih profilov. Po default-u je smer ekstrudiranja ortogonalno na ravnino Sketch-a. Ko sta označena oba profila, se  avtomatsko  prikaže  preview generiranega solid-a.

Če se izključi možnost Normal to profile, je mogoče definirati smer ekstrudiranja in tako spremeniti končni rezultat. Na spodnji sliki je za prvi profil izbrana smer ekstrudiranja (Sketch.3 / Edge.3), ki ni ortogonalna na raven Sketch-a.


solid_combine_funkcija_2


S klikom na OK dobimo rezultat.


solid_combine_funkcija_3