CATIA V5 – Sectioning (3D)

Orodje Sectioning je zelo koristno pri delu z velikimi sklopi, ko želimo vizualno preverit prekrivanje ali zračnosti, izmeriti posamezne dele ali narediti posnetek zaslona za predstavitev. Orodje je na voljo znotraj modula Assembly, v skupini orodij Space Analysis. Z zagonom orodja se odpre sekundarno okno, ki prikazuje samo elemente, ki jih zajema presek.

Z zagonom orodja se odpre novo okno, v katerem se nahajajo 4 zavihki (Definition, Positioning, Result, Behavior) in dva gumba (Section Plane in Volume Cut).

Naslednji primer prikazuje glavne funkcionalnosti Sectioning. Z zagonom orodja se odpre drugo okno. Za boljši pregled kliknemo Window / Tile Vertically in tako bomo v enem oknu videli sklop in ravnino preseka, v drugem oknu pa rezultata preseka.

V zavihku Definition je mogoče spremeniti ime preseka (sistem bo drugače avtomatsko dodelil nazive Section.1, Section.2, …).

V zavihku Positioning lahko izberemo tri glavne osi koordinatnega sistema, skozi katere želimo narediti presek, poleg tega pa se tu nahaja še 5 uporabnih ikon (Edit Position and Dimensions, Geometrical target, Positioning by 2/3 Selections, Invert normal and Reset position), ki bodo v pomoč pri natančni izdelavi presečne ravnine. 

Ravnino preseka je mogoče ročno premikati z levo tipko miške.

S klikom na ikono Edit Positions and Dimensions edit_positions_and_dimensions_ikonica se odpre novo okno, v katerem lahko nastavimo izhodišče ravnine preseka in jo lahko premikamo ter rotiramo okoli glavnih osi.

S klikom na ikono Geometrical Target  je z ravnino preseka mogoče postaviti ravno površino na modelu.

S klikom na ikono Positioning by 2/3 Selections  je ravnino preseka mogoče postaviti z izbiro dveh linij ali npr. treh točk.

Ikona Invert Normal  rotira koordinatni sistema ravnine preseka, medtem ko ikona Reset Position  postavi ravnino preseka po default-u skozi X os.

V zavihku Result s klikom na ikono Clash Detection  odpremo področja, kjer prihaja do prekiravnja.

S pomočjo ikon Grid in Edit Grid  se lahko doda mreža za bolj natančno analizo preseka.

V zavihku Behavoir se lahko izbira med avtomatskimi in ročnimi posodobitvami. Poleg tega je mogoče nastaviti Section Freeze, s katerim zamrznemo stanje preseka. V tem primeru naknadno premikanje ravnine ne vpliva na rezultat preseka.

Če je stanja preseka zamrznjeno, lahko rezultat izvozimo s klikom na ikono Export As . Poleg tega ima možnost Export and Open ter Export in Existing Part. Izvozi se lahko kot Part ali kot Drawing.

Če se zamrznjeno stanje preseka izvozi znotraj samega sestava v drevesni strukturi, se pri ikoni Section.1 pojavi ključavnica, kar pomeni, da je presek zamrznjen.