CATIA V5 – Ukaz Search

Ukaz Search je zelo koristno orodje za iskanje in označevanje elementov. Možno je iskati:

  • Elemente z določenim nazivom, tipom ali barvo
  • Vidne ali skrite objekte, linije z določenim tipom ali debelino
  • Elemente glede na določene atribute (material, mere , …)
  • Objekte, kreirane z uporabo določenega delovnega okolja (Workbench)
  • Dokumente, kreirane sCATIA V4 orodjem

Hkrati je mogoče odpreti več Search orodij. Če je bil ukaz aktiven pred zagonom orodja Search,  ostane ta aktiven. Ko se zažene orodje Search in se prikaže meni, se lahko brez težav uporabi tudi druge ukaze. 

Ukaz se zažene s klikom na Edit / Search ali kombinacijo tipk CTRL + F.

Če je vklopljena možnost Pre-highlight (po deafult-u je vključena), bodo elementi, najdeni z iskanjem, vidni v drevesni strukturi ali samem modelu. V primeru, da ta možnost ni vklopljena, bodo elementi najdeni, vendar ne bodo vidni. V koliko opcija ni aktivirana elementi ne bodo najdeni oziroma ne bodo označeni. Ta možnost se lahko upoarblja tudi v kombinaciji z že vnaprej določenim maksimalnim številom elementov, ki bodo vidni/označeni. 

Ikona za iskanje  najde vse iskane elemente, vendar elementov ne označi, medtem ko ikona za iskanje in označevanje  najde elemente in jih tudi označi.

Include topology 

Če iščete topološke objekte (v Workbench seznamu izberete Topology), lahko kriterij topologije kombiniramo le z vrsto objekta. Drugi način za iskanje topologije je, da vključite možnost Include topology. Ta možnost vključuje topološke objekte (površine, robove, točke, …) ne glede na vrsto iskanja in omogoča tudi iskanje po barvi. Če  je možnost Include topology že vključena, ni potrebe po iskanju Topology v Workbench seznamu. Na ta način lahko poleg topologije iščete tudi druge objekte glede na dane kriterije, a iskanje traja več časa. 

Published elements only

Možnost Published elements only omejuje število elementov iskanja na le tiste, ki so objavljeni.

S Klikom na More se odprejo dodatne možnosti za iskanje. Znotraj Line properties lahko izberete vrsto linije in debelino. Možno je tudi iskanje po videzu simbola ter nastaviti grafične lastnosti (Layer in Visibility).

Ko so merila za iskanje nastavljena, se lahko shranijo v Favorites za naslednja iskanja. To naredite s klikom na ikono . Odpre se novo okno, kamor vpišete ime iskanja.

Ko se zažene novo iskanje, se v meniju Favorites prikaže shranjeno iskanje. 

Z iskanjem topologije se lahko skrajša čas izdelave modela. Naslednji primer prikazuje, kako dodati zaobljenost na vse mostove preprostega modela. 

Iskanje po topologiji najde in označi vse robove na modelu in s funkcijo EdgeFillet doda zaobljenost na vse robove.