CATIA V5 – Reuse Pattern

Reuse Pattern je ukaz znotraj Assembly Design modula, ki omogoča ustvarjanje večih primerkov (instance) iz ene komponente ali podsklopa s pomočjo pattern-a, ki je ustvarjen v part-u.

Keep link with the pattern:

  • Aktivirana opcija – instance so v povezavi s pattern-om, kjer se z naknadno spremembo pattern-a spreminja tudi pozicija ustvarjenih instanc
  • Deaktivirana opcija – po ustvarjeni instanci ni povezave z pattern-om v skeletonu ali izvornem part-u. Pattern se lahko zamenja ali izbriše brez vpliva na ustvarjene instance

Put new instance in a flexible component:

  • Aktivirana opcija – ustvari se fleksibilna komponenta, ki je vidna v drevesni strukturi in vse instance so umeščene znotraj te komponente (priporočeno, boljša preglednost drevesne strukture)
  • Deaktivirana opcija – instance ne bodo združene v eno komponento, ampak bodo posebej dodane v drevesno strukturo

First instance on pattern:

  • Re-use the original component – ustvari instance originalne komponente brez prve komponente, ki je reprezentirana z originalno
  • Create a new instance – originalna komponenta se ne premika, ampak se ustvari nova instanca glede na pattern, na istem položaju kot izvorna komponenta
  • Cut&Paste the original component: izvorna komponenta se premesti v drevesno strukturo znotraj fleksibilne komponente

 

Na spodnji sliki je prikazana struktura enostavnega sklopa, kjer je uporabljena možnost reuse pattern za pozicioniranje vijaka. V produkt je najprej dodan part, ki vsebuje samo osnovno geometrijo (sketch za rotacijsko konturo in razdelilno ploskev, pozicijo prve luknje v odnosu z vijakom ter user pattern). Takšen način modeliranja se imenuje skeleton metodologija. V naslednjem koraku je dodan Part2 (zgornja polovica), kjer je kopirana geometrija iz Part1 (Skeleton).

Ko je ustvarjena rotacijska kontura in razdelilna ploskev v komponenti Part2, naredimo prvo luknjo, za ostale pa uporabimo možnost user pattern (Generative Shape Design modul). Funkcija user pattern omogoča ustvarjanje patterna glede na sketch (npr. postavitev točk ali linij).

Pozicioniramo prvi vijak, za ostale pa uporabimo možnost reuse pattern, kjer se za pattern izbere user pattern, ki je ustvarjen v skeletonu ali v zgornji polovici (Part2).

V kolikor je pri ustvarjanju pattern-a uporabljena možnost Cut&Paste the original component, se izvorna komponenta (prvi vijak) prav tako pojavlja znotraj fleksibilne komponente, kot je vidno na spodnji sliki.