CATIA V5 – Prikazovanje 3D Wireframe geometrije na načrtu

Pogosto se pri kreiranju tehnične dokumentacije (načrtov) pojavi potreba po projeciranju 3D Wireframe geometrijskega načrta, npr. ko želimo v določenem pogledu ali preseku prikazati geometrijo, katera je rotirana v odnosu na ta presek. Če želimo narediti presek rotacijske konture, ki vsebuje rebra, a gre skozi rebro CATIE, se avtomatsko doda šrafura skozi rebro, kar pa ni običajna inženirska praksa.

Naslednji primer prikazuje, kako dodati Wireframe geometrijo (kreirano v 3D) v načrt. S pomočjo te geometrije, bomo štrafuro modificirali tako, da ne bo zajemala rebra. Spodnja slika prikazuje ohišje z rebri. 

Sedaj bomo odprli načrt in kreirali nekaj osnovnih pogledov.

Opazimo lahko, da presek A-A poteka skozi rebro ter da je rebro šrafirano. Sedaj se bomo vrnili v 3D Part in dodali Wireframe geometrijo. Nato se prestavimo se v modul Generative Shape Design. V drevesni strukturi lahko dodamo novi set in ga poimenujemo npr. Geometry for Drawing. Če gre presek skozi rebro, naredimo presek med Partbody in ravnino, ki je rotirana v odnosu z ravnino preseka, da ne gre skozi rebro. Sprva moramo kreirati ravnino (Angle/Normal to Plane). V tem primeru gre ravnina skozi Z os in pod kotom od 12 ⁰ v odnosu z YZ ravnino.

Sedaj bomo s pomočjo funkcije Intersection  naredili presečišče Part z ravnino, ki smo jo kreirali. S klikom na Previewvidimo rezultat še preden smo zaključili operacijo. Opazimo lahko, da imamo dva rezultata preseka.

S klikom na OK se bo odprlo novo okno, ki nas opozarja, da je možnih več rezultatov (Multi-Result Management). Ohranimo lahko enega ai več rezultatov. 

Obdržali bomo samo desno stan, ker bo presek na načrtu narejen samo za to stran Part-a. Izberemo prvo možnost ter kliknemo OK. Dovolj je že klik na določen del geometrije (npr. brid) poleg geometrije, ki jo želimo zadržati (če je vključena opcija Near; default).

S klikom na OK smo dobili smo geometrijo, katero moramo rotirati v ravnino preseka (v tem primeru YZ). To naredimo s pomočjo funkcije Rotate , kot je prikazano na sliki.

Sedaj smo dobili željeno Wireframe geometrijo na pravi poziciji. Vrnemo se na načrt ter v Properties od preseka A-A vključimo opcijo 3D Wireframe (slika spodaj).

Po posodobitvi dobimo rezultat, ki ga prikazuje spodnja slika.

Potrebno je še pobrisati generirano šrafuro in ročno dodati šrafuro, ki ne zajema rebra.