CATIA V5 – Positioned Sketch vs. Sliding Sketch

Sliding Sketch uporabnikom omogoča, da hitro skicirajo 2D geometrijo v CATIA V5. V večini primerov je to dovolj, vendar Sliding Sketch ne nudi kontrole nekaterih pomembnih lastnosti Sketch-a, kot sta izhodišče in orientacija. Izhodišče tega tipa Sketch-a je vedno projekcija izhodišča samega koordinatnega sistema Part-a, navpično na ravnino Sketch-a.

Če ni Sliding Sketch-a, to pomeni, da kasneje ni več mogoče spremeniti izhodišča in orientacije sketcha. Pogosto se zgodi, da naknadnih sprememb v ravnini Sketch-a ni mogoče narediti smiselno (razen, ko je nova ravnina paralelna s trenutno ravnino Sketch-a).

Naslednji primer prikazuje razlike med uporabo Sliding in Positioned Sketch-a.

Rdeči Sketch je narejen kot Sliding, zeleni pa kot Positioned. Naredimo dva Pocket-a, iz vsakega Sketch-a enega. Dobimo stanje, kot je prikazano na sliki. 

Sedaj bomo zamenjali Sketch Support za Sliding Sketch. Za ravnino bomo izbrali bočno stranico modela. Kot se vidi na spodnji sliki Sketch-a, je izven 3D modela, zato ni mogoče na enostaven (hiter) način narediti kasnejše repozicioniranje.

S klikom na OK se pojavi opozorilo v drevesni strukturi modela. Pocket ne gre skozi prvotno kreirani Pad.

Sedaj bomo spremenili Sketch Support za Positioned Sketch. Za ravnino bomo izbrali bočno stranico modela. V tem primeru imamo kontrolo nad izhodiščem in orientacijo Sketch-a. Za izhodišče imamo na razpolago niz možnosti označevanja obstoječe geometrije. Prav tako je mogoče spremeniti smer H ali V osi Sketch-a oz. jih zamenjati. 

Ko smo kliknili OK, vidimo da smo uspešno zamenjali ravnino Sketch-a in s tem tudi položaj Pocket-a.

Glavna prednost Positioned Sketch-a je možnost naknadne zamenjave ravnine, izhodišča in orientacije Sketch-a. Tako lahko enostavno in hitro modificiramo model.