CATIA V5 – Part Design Features Recognition

Funkcija Part Design Feature Recognition Funkcija Part Design Feature Recognition omogoča spreminjanje modela, čeprav so njegove začetne specifikacije izgubljene ali pa niso dostopne. S pomočjo te funkcije je možno (vsaj deloma) ponovno izdelati specifikacije drevesa, ki kasneje omogočijo lažje spremembe modela.
Naš enostaven primer predstavlja značilnosti te funkcije. Spodnja slika prikazuje model, ki nima specifikacij nekaterih feature-ov v drevesu (nima zgodovine), to pa se zgodi takrat, kadar se  body kopira iz enega modela v drugega brez povezave (linka).


part_design_feature_recognition
S klikom na ikono Manual Feature Recognition part_design_feature_recognition_ikona lahko ročno prepoznavamo posamezne lastnosti modela. Odpre se novo okno, kjer lahko izberemo objekte – feature (Pad, Pocket, Holes, Fillets, Chamfers, Shaft, Groove, Boolean, Draft). Na sliki spodaj je izbrana luknja (Hole), nato pa je izbrana cilindrična površina luknje. Za potrditev je potrebno klikniti na Apply. V drevo je dodan feature Hole.1. Sistem ne prikaže luknje, ker je avtomatično pozicionirana v Solid.1. Če hočemo luknjo prikazati, se moramo postaviti v Body.1 (Define in wok object).

pozicioniranje_u_body1_define_in_wok_object
Publikacije in omejitve se ne morejo določiti s procesom prepoznavanja. Sketch je narejen in pozicioniran in ni asociativen. Da bi ga naredili asociativnega, ga moramo povezati z ravninsko površino modela ali z ravnino.

Na enak način lahko prepozamo tudi fillet-e. V pogovornem oknu moramo označiti Fillets in izbrati površino. Tu je dovolj, da izberemo sprednjo zaobljeno površino in program bo avtomatično prepoznal ostale 4 površine, ki skupaj z izbrano površino tvori eno zaokrožitev (fillet). S klikom na Apply se ukaz konča. Če se sedaj postavimo v Body.1, se prepoznana luknja in prepoznana zaokrožitev vidita tako na modelu, kot v drevesu in ju je mogoče spreminjati (edit).


pozicioniranje_u_body1_fillet


Poleg ročnega prepoznavanja posameznih elementov modela, je možno tudi avtomatsko prepoznavanje, s klikom na ikono Automatic Feature Recognition ikona_automatic_feature_recognition . Na ta način se da prepoznati objekte Hole, Fillet in Chamfer. Na sliki pogovornega okna spodaj so izbrani Fillets in Chamfers. Program je prepoznal vse Fillet-e in jih dodal v drevo.


filleti_dodati_u_stablo


V posameznih primerih avtomatsko prepoznavanje zaokroženih ali posnetih robov ne bo uspelo. To pa zaradi dejstva, da je avtomatsko prepoznavanje ozko povezano z geometrijskimi lastnostmi, kot so koničavost ali proporcionalnost (če gre za posnete robove). V primeru na sliki spodaj fillet (rdeče barve) ne bo avtomatično prepoznan zaradi premajhega kota. Da bi to rešili, moramo uporabiti funkcijo Manual Feature Recognition.


manual_feature_recognition


Pri kompleksnejših modelih je koristna opcija Local Feature Recognition, katera omogoča prepoznavanje elementov na določenem delu modela, namesto po celotnem modelu. V pogovornem oknu Automatic Feature Recognition je potrebno vklopiti opcijo Local Feature Recognition. V polju Chain Up to face je potrebno izbrati mejne površine (v tem primeru 3 površine svetlo modre (cyan) barve), v polju Selected Faces pa zadošča, da kliknemo eno površino (Face) in program bo avtomatsko dodal vse ostale, pri tem pa bo upošteval izbrane 3 površine kot mejne. Vključena je opcija All, s katero program išče vse elemente v modelu naenkrat.


sistem_pretrazuje_sve_elemente_modela_odjednom


Poleg ročnega in avtomatskega prepoznavanja elementov je možno s klikom na ikono Part Analysis part_analysis_ikona tudi grafično  identificirati Fillets in/ali Rounds. Pogovorno okno Part Analysis je razdeljeno v dva dela, levi del se nanaša na analizo krivin (Rounds), desni pa na analizo zaokrožitev (Fillets). Potrebno je najprej izbrati  body in nato izbrati barve.

selektovanje_i_biranje_bojeselektovanje_i_biranje_boje_2