CATIA V5 – Overload Properties

Funkcija Overload Properties je zelo koristna pri izdelavo sestavnega načrta. Včasih se pojavi potreba, da se znotraj določenega pogleda na načrtu ne prikazujejo vsi detajli (zaradi bolj jasnega prikaza), kar lahko enostavno dosežemo s funkcijo Overload Properties. Določene dele v preseku (vijaki, matice) je mogoče prikazati brez šrafure, s prikazom nevidnih robov ali brez. Poleg toga je mogoče postaviti tudi grafične atribute za posamezne komponente (barva, tip in debelina linije).

Naslednji primer prikazuje uporabo Overload Properties funkcije na načrtu enostavnega sklopa. Tukaj je kreiran samo en pogled (Top view) in narejen presek A-A, kot je prikazano na sliki spodaj. Sistem avtomatsko dodaja šrafure na vse dele preseka.


koriscenje_overload_properties_funkcije_na_crtezu_jednostavnog_sklopa

Da bi zagnali orodje Overload Properties,  z desnim klikom kliknemo na View, nato na View Object, za tem pa na Overload Properties.


pokretanje Overload Properties


Odpre se novo okno, kjer je potrebno po vrstnem redu označiti dele, za katere želimo urediti Overload Properties. Deli so za tem vidni v oknu. Da bi nek del spremenili, moramo le tega označiti in klikniti na Edit. V primeru, da imamo enake atribute, je mogoče  spremeniti več delov hkrati (s pomočjo tipke CTRL).

editovanje i više delova odjednom


S klikom na Edit se odpre novo okno, kjer je moguče izključiti možnost Cut in section views (uporabno za vijake in matice). Prav tako je mogoče izključiti možnost Use when projecting, kar pomeni, da označen del ne bo prikazanega v tem pogledu. Represented with hidden lines prikazuje nevidne robove.


Cut in section views

Ko je izključena možnost Cut in section views s klikom na OK, se View posodobi in obdrži označene vijake in matice, ki niso šrafirani.

Poleg tega je mogoče spremeniti barvo, tip in debelino linije za določene dele (uporabno pri izdelavi screenshot-a za predstavitve).


Menjanje boje Overload Properties Overload properties menjanje boje

Z Drafting Properties je določen del mogoče postaviti v 3D. To storimo z desnim klikom na Part, za tem na Properties, nato pa na Drafting.


Drafting Properties

Drafting Properties je mogoče aktivirati na dva načina:

• Tools / Options / Mechanical Design / Drafting → V zavihku View vključimo možnost Apply 3D specifications

• Desni klik na View, nato pa v Properties vključitmo možnost 3D spec