CATIA V5 - Oblikovanje vzmeti in prikaz več stanj obremenitev

 1. Obliko vzmeti rišemo v modulu Generative Shape Design.

Crtanje konture u CATIA-i V5

 1. Da narišemo obliko vzmeti, program zahteva začetno točko in os vrtenja. Položaj točke nam določa tudi polmer vzmeti, zato je potrebno paziti, kje bo točka postavljena.

CATIA V5 - početka točka konture i os rotacije

 1. S Helix Curve Definition se odpre novo okno in možnosti, s katerimi definiramo obris vzmeti.

CATIA_V5 - opcija Helix Curve Definition

 1. Po definiranju oblike vzmeti se pomaknemo na modul Part, kjer je potrebno dodati novo ravnino, ki bo definirana z začetno točko in samo konturo vzmeti. Ta ravnina nam bo služila za risanje profila.

CATIA_V5_ - crtanje profila u CATIA v5

 1. Profil vzmeti narišemo s pomočjo funkcije Sketch, referenčna ravnina pa je ravnina iz 4. točke. Začetna točka in središče profila morata sovpadati.

CATIA_V5 - definiranje profila u Sketch-u

 1. Z možnostjo Rib združimo profil in konturo ter tako dobimo vzmet.

 CATIA_V5 - opcija Rib za spajanje profila i konture

 1. Z možnostjo Design Table ustvarimo Excel tabelo, v kateri bomo določili parametre  vzmeti, ki so potrebni za prikaz  vzmeti v več stanjih obremenitve.

CATIA_V5 - definiranje parametara opterećenja

 1. S klikom OK se odpre novo okno, kjer izberemo parametre, ki se bodo v tabeli spreminjali.

 CATIA_V5 - odabir promjenjivih parametara opterećenja

 1. S klikom na OK ustvarimo Excel tabelo z definiranimi parametri. V drugo vrstico vnesemo tiste vrednosti, da lahko vidimo, kako vzmet izgleda v neobremenjenem stanju. Po vnesenih vrednostih je potrebno tabelo shraniti.  

CATIA_V5 - excel tablica s definiranim parametrima

 1. Z vrnitvijo v CATIO in pogledom na drevesno strukturo jasno vidimo, kateri parametri spirale (Helix) so v tabeli. Z dvojnim klikom na parameter se odpre okno, kjer s klikom na tabelo odpremo ponujene vrednost tega parametra.

 CATIA_V5 - parametri u stablu

 1. S klikom na drugo vrednost postane vzmet rdeča in nato se s klikom OK prikaže prikaz vzmeti z novimi parametri.

Prikaz opruge u CATIA V5 s drugim vrijednostima parametra

 1. Izgled vzmeti z novimi parametri.

CATIA_V5 - izgled opruge s novim parametrima


Oglejte si tudi druge CATIA Tips & Tricks