CATIA V5 – Multi-sections solid

Multi-sections solid  Multi-sections solid se lahko naredi s povezovanjem dveh ali več presekov vzdolž izračunane ali drugače uporabniško definirane krivulje. Element se lahko naredi s pomočjo ene ali več vodilnih krivulj. Rezultat te funkcije je zaprt volumen.

S klikom na ikono Multi-sections solid zaženemo funkcijo in odpre se okno, v katerem je potrebno definirati profile (preseke), katere želimo povezati med seboj. Profili se med seboj ne smejo sekati. S klikom na Preview lahko vidimo, kako bo izgledalo narejeno telo (solid).


generisani_solid
Smooth parameters
smooth_parameters

V pogovornem oknu Smooth parameters lahko izberete naslednji opciji:

 • Angular correction – pogladi Multi-sections solid po dolžini referenčne vodilne krivulje. To je potrebno, kadar se pojavijo nezveznosti (diskontinuitete) glede na tangentnost Spine krivulje ali pa se pojavijo nezveznosti normalne na referenčno vodilno krivuljo. Izenačevanje bo narejeno za vse nezveznosti, pri katerih znaša kotno odstopanje manj kot 0.5 ⁰, kar pripomore k izdelavi elementa (feature-a) višje kvalitete.
 • Deviation – odstopanja od referenčne vodilne krivulje.

Če uporabite obe opciji hkrati, potem ni nujno, da bo Spine krivulja ostala znotraj danih odstopanj.

Spine

V tab-u Spine lahko izberemo Spine krivuljo, ki se sicer izračunava avtomatično. Potrebno pa si je zapomniti sledeče:

 • Priporočljivo je, da je je Spine krivulja normalna na vsako ravnino presekov in da je tangentno zvezna. V nasprotnem primeru lahko pride do nepredvidljivih rezultatov.
 • Če ravnina, ki je normalna na Spine krivuljo preseka eno izmed vodilnih krivulj v dveh točkah, potem je priporočljivo, da se izbere tista točka, ki je bližje Spine krivulji.

spine


Coupling

V zavihku Coupling je na voljo nekaj načinov spajanja krivulj:

 • Ratio – krivulje so povezane glede na razmerje ukrivljenosti abscis
 • Tangency – krivulje su povezane v skladu s točkami tangentnih nezveznosti. Če število teh točk ni enako za obe krivulji, potem teh krivulj ne moremo povezati z uporabo te opcije
 • Tangency then curvature – krivulje su povezane v skladu s točkami tangentnih nezveznosti in glede na ukrivljenost. Če število teh točk ni enako za obe krivulji, potem teh krivulj ne moremo povezati z uporabo te opcijeVertices – krivulje so povezane po njunih vrhovih. Če krivulji nimata enakega števila vrhov, potem ne moremo spojiti danih krivulj z uporabo te opcije
 • Vertices – krive su spojene prema njihovim vrhovima. Ukoliko nemaju isti broj vrhova, ne mogu biti povezane pomoću ove opcije
  coupling

Guides

V polje Guides lahko vnesemo vodilne krivulje, ki imajo naslednje lastnosti: krivulje, ki se bodo uporabile, morajo biti združene, če so sestavljene iz večih delnih krivulj (Join). Referenčne elemente (krivulje) lahko urejamo s klikom na posamezni element, kjer se pojavijo opcije Replace, Remove in Add. Privzeto (po deafult-u) program sam izračuna Spine krivuljo, toda v zavihku (tab-u) Spine lahko vnesemo eno izmed  vodilnih krivulj kot Spine krivuljo.


guides

Relimitation

Zavihek (tab) Relimitation omogoča, da določimo začetno in končno mejo Multi-sections solid-a.


relimitation

Lahko izberemo, da se Multi-sections solid omeji samo na začetnem preseku, končnem preseku, na obeh, ali pa na nobenem od teh:

 • Ko sta izbrana oba preseka, je Multi-sections solid omejen z danima presekoma
 • Ko ni izbran noben, ali pa je izbran le en presek, se Multi-sections solid kreira vzdolž Spine krivulje:

•Če je Spine krivuljo definiral uporabnik, potem je Multi-sections solid omejen s koncema Spine krivulje

• Če se Spine krivulja izračuna avtomatsko in ni postavljenih vodilnih krivulj, potem je Multi-sections solid omejen z začetnim presekom in končnim presekom

• Če se Spine krivulja avtomatsko  izračuna in so vodilne krivulje postavljene, potem je Multi-sections solid omejen s konci vodilnih krivulj


Če se Multi-sections solid kopira v nek drug objekt (copy/paste), se Sketch-i ne podvajajo. Podvojena funkcija kaže na že obstoječe Sketch-e. Ta lastnost je posebnost za Multi-sections solid. Za Pad, Shaft i mnoge druge funkcije se Sketch podvoji, ko se podvoji funkciji.