CATIA V5 – Kotiranje in pozicioniranje kot

Kotiranje risb predstavlja eno glavnih dejavnosti pri pripravi tehnične dokumentacije, zato je potrebno imeti orodja, ki omogočajo hitro, natančno in enostavno izdelavo tehnične dokumentacije.


V nadaljevanju bosta predstavljena dva načina, kako kotirati v programski rešitvi CATIA V5.  

Prvi način je "ročni" in poteka z uporabo ustreznih funkcij iz klasične orodne vrstice Dimensioning.

CATIA V5 - Orodna vrstica Dimensioning

Kotiranje risb v CATIA V5


Drugi način je mogoč z uporabo funkcije Generating Dimensions, ki generira kote na osnovi kot, narejenih v skicah v Part Designu. Ta način je lažji in hitrejši, vendar se nekatere kote prekrivajo ali niso primerno pozicionirane, zato jih je potrebno izboljšati.

Ikona Generate Dimensions

Kotiranje in pozicioniranje kot v CATIA V5


Po generiranju kot z uporabo funkcije Dimension Positioning, do katere dostopamo prek spustnega (pull-down) menija: Tools - Positioning, lahko CATIA samodejno razporedi kote. Z izbiro ustrezne ikone, bo CATIA sama razporedila linije kot na določeno medsebojno razdaljo. Razdalja se lahko ureja s pomočjo funkcije Line-up, do katere dostopamo prek Tools - Options - Drafting. 

Funkcija Line-up v CATIA V5


V nadaljevanju bodo predstavljeni koraki še enega, polavtomatskega načina pozicioniranja dimenzij s funkcijo Line-up. Po kliku na koto je potrebno izbrati referenčni element, na podlagi katerega se bo pozicionirala izbrana kota. Nato se prikaže okno, kjer je potrebno določiti razdaljo in/ali koto.

Line-up ikona v CATIA V5                                                       Določanje razdalje in kot v CATIA V5 z uporabo funkcije Line-up


Ker obstaja možnost, da se nekatere kote ne bodo samodejno generirale, jih je mogoče naknadno kreirati s pomočjo ene izmed funkcij v orodni vrstici Dimensions.


Pogledajte še ostale CATIA V5 Tips & tricks