CATIA V5 – Kako narediti tabelo s koordinatami središča izvrtine glede na začetno točko

1.Slika prikazuje načrt plošče s 30 ozvrtinami. 


Nacrt ploče s 30 rupa


2. Da bi lahko izdelali tabelo s koordinatami središč vseh izvrtin, je potrebno označiti izvrtine na risbi.

Označavanje rupa na crtežu


3. To naredimo s klikom na Dimensioning, zatem kliknemo na Hole Dimension Table in odpre se novo okno.


CATIA V5 – funkcija Hole Dimensioning


4. Nato kliknemo na Content, ki se nahaja poleg možnosti Sort Table, in odpre se nam pomožno okno. Tukaj preverimo, če je možnost Sort by nastavljena, kot je prikazano na spodnji sliki.

CATIA V5 – funkcija Sort Table Content


5. Ko zapremo pomožno okno, v glavnem oknu kliknemo OK in tako dobimo tabelo s koordinatami središč izvrtin in njihovih polmerov.


CATIA V5 – Tabela s koordinatami izvrtin


Pogledajte še ostale CATIA V5 Tips & tricks