CATIA V5 – Importing Blueprints

Iz originalnih dokumentov je potrebno izrezati vsak pogled posamezno (za to se lahko uporabi katerikoli program za urejanje slik). Vsak pogled je potrebno shraniti in jih poimenovati (Front view, Right view, …).

Za uvoz slik se uporabi orodje Sketch Tracer  (Start / Shape / Sketch Tracer). Preden se slike uvozijo, je potrebno vključiti Shading with material V primeru, da je vključen kakšen drug Shading, slike ne bodo vidne.

Ko je orodje Sketch Tracer aktivirano, kliknemo na ikono Create an Immersive Sketch . Odpre se novo okno, kjer moramo najti predhodno shranjene slike. 

Tukaj izberemo pogled, ki ga želimo pri uvozu slik(npr. za prvi izberemo Front_view), ter se klikom na Open uvozimo slike.Za prednji pogled moramo v orodni vrstici vključiti Front_view . Znotraj  Sketch Parameters izberemo možnost Set cylindrical view, Use a cube.

Na sliki je prikazan zeleni črtkani okvir z izhodiščem in puščicami, s pomočjo katerih lahko povečamo sliko. Za začetek se je potrebno postaviti v izhodišče. Praviloma sovpada z linijo simetrale in s podlogo, kot je prikazano na naslednji sliki.

Nato s pomočjo puščice povečamo sliko, da se bo ujemala s skrajnimi zgornjimi in bočnimi geometrijami avtomobila. S klikom na dimenzijo višine, je potrebno vnesti vrednost, ki ustreza sliki (v tem primeru 1431 mm).

S klikom na OK se zaključi nastavljanje prve skice, ki je vidna je v drevesni strukturi modela. Na enak način nastavimo Right_view (s klikom na ikono Create an Immersive Sketch in aktiviranjem Right_view). Ponovno je treba natančno nastaviti izhodišče ter zgornjo in desno mejo geometrije. Vnesti moramo tudi dolžino avtomobila. To storimo s klikom na dimenzijo (v tem primeru 4846 mm). S klikom na OK se zaključi nastavitev skice.

Na enak način je potrebno dodati Top_view ter Back_view. Če je slika napačno orientirana, je potrebno klikniti z desnim klikom miške na zeleno puščico (izhodišče slike), kjer je ponujena možnost rotacije koordinatne osi ali da se postavi v smeri katere koli od preostalih dveh osi glavnega koordinatnega sistema.

Ko se postavi Top_view, se s klikom na njega površino pojavijo puščice, s pomočjo katerih se slika lahko premakne v željeni položaj. 

Treba je le še dodati Back_view za pozicioniranje. Ponovi se enak postopek kot za prejšnje slike, a je potrebno vključiti back view.

Ko so vse slike dodane, jih moramo narediti transparentne. To storimo z desnim klikom na sliko ter v Properties / Graphic dodamo transparentnost. Za ostale slike ponovimo postopek. 

Sedaj so vse slike postavljene in transparentne. Za nadaljnje modeliranje moramo znotraj produkta dodati novi Part in začeti s kreiranjem glavnih krivulj v skladu z zadanim pogledom, kateri služi za ustvarjanje površin.

Če nimate CATIA licence, ki vsebuje Sketch Tracer, je slike mogoče uvoziti tudi na drugačen način. Naslednji primer prikazuje, kako dodati stranski in prednji pogled. Najprej je treba narediti Sketch, običajno pravokotnik z dimenzijami slike, ki jo želimo dodati. Potem dodamo Fill.
Zaradi boljše preglednosti lahko kreirani Fill prevedemo (Translate.1, Translate.2), vso predhodno geometrijo pa je mogoče skriti.

Nato v meniju Shading vključimo Customize View Parameters  in s pomočjo ikone Apply Material  dodamo material na Translate.1 in Translate.2. Za material je potrebno izbrati DS Star (v skupini materiala Other).

Dodani material se pojavi v drevesni strukturi znotraj Translate.1 in Translate.2. Sedaj je potrebno spremeniti Rendering materiala (desni klik na DS star in nato na Edit Rendering Data).

Odpre se novo okno, kjer v zavihku Texture kliknemo na ikono za vnos slike.

Ko izberemo sliko, je le ta dodana na površino Translate.1. Kot je prikazano na spodnji sliki, je blueprint  bistveno manjši od dimenzij površine Translate.1. Potrebno je izključiti možnost Repeat (U, V), da se slika ne bo ponavljala po celotni površini. V tem primeru je bila postrani orientirana, zato moramo klikniti na Flip U za pravilno orientacijo. Nato moramo glede na dimenzije slike izračunati razmerje (Scale U : Scale V), da bi lahko sliko skalirali na celotno površino Translate.1. V tem primeru je razmerje 3,31, ki ga moramo vnesti v polje Scale U, a pred tem moramo prekinit povezavo med Scale U in Scale V (s klikom na zeleno verigo) s strani.

Ko so  postavljeni vsi parametri, kliknemo OK. Šele sedaj sistem dovoljuje, da se poveča slika preko celotne površine (s klikom na DS Star v drevesni strukturi). 

Enak postopek ponovimo za prednji pogled, pri čemer je razmerje širine in višine 1.44. Vrednost vnesemo v polje Scale U. S klikom na OK lahko povečamo sliko na željeno velikost (površina Translate.2).

Transparentnost je mogoče dodati s klikom na Edit Rendering Data, znotraj zavihka Lighting.