CATIA V5 – Hole Dimension Table

Pri izdelavi načrta ja včasih potrebno prikazati položaj lukenj in usreznih premerov v tabeli.  To se pogosto zgodi, ko določeni pogled na načrtu vsebuje veliko izvrtin. Kotiranje posameznih izvrtin bi naredilo načrt nepregleden, še posebej če izvrtine niso v nekem pattern-u.

Naslednji primer prikazuje, kako generirati tabelo s položajem in ustreznimi premeri izvrtin. Na enostavnem modelu je ustvarjenih kar nekaj izvrtin, ki niso v pattern-u in so “razmetane“ po površini brez nekega logičnega razporeda, na načrtu pa je narejen pogled navzdol desno. Poleg izvrtin, ki so bile generirane iz 3D modela, je na pogledu še ročno dodan  Center Line (3 krat).
catia_v5_hole_dimension_table


Tabela se generira s klikom na ikono  hole_dimension_table_ikona. Pred tem moramo označiti vse izvrtine, v tem primeru pa se označi tudi vse tri Center Line-a. Nato kliknemo ikono za zagon. 


hole_dimension_table_tablica


Odpre se meni, kjer lahko vpišemo ime tabele (polje Title). V polju Columns izberemo tip označevanja izvrtine (A, B, C, … ali a, b, c, … ali 1, 2, 3, …). V polju Titles lahko označimo kaj bo pisalo zraven referenčne vrednosti položaja izvrtin (najpogosteje REF.). Potrebno je še označiti, kaj želimo vnesti v tabelo (položaj X, položaj Y, premer).

Možnost Transpose Table bo orientirala vrstice in kolone v tabeli.

Možnost Sort Table Content se uporablja za razvrščanje vsebin. Če se vključi, moramo nato klikniti na ikono sort_table_content_ikona, kjer se definira po katerih parametrih se bodo rezultati sortirali v tabeli in ali bo to šlo po naraščajočih ali padajočih vrednostih.


sort_hole_dimension_table_catia_v5     table_split_hole_dimension_table_catia_v5


Orodje Split Table se uporablja za razdelitev tabele na dva dela, kjer se lahko definira maksimalni število vrstic ali maksimalna višina tabele.

V zgornjem delu je s pomočjo ikone Flip Horizontally ali Flip Vertically mogoče spremeniti osi X in Y glede na to, katera je v sistemu postavljena po default-u. Ko so nastavljeni vsi parametri, kliknemo na OK in generiramo tabelo.


hole_dimension_table_catia_v5_hole_positions


Vsaki izvrtini v pogledu je dodeljena referenca (A, B, C,…), ki ustreza tisti v tabeli. V tabeli je generiran tudi položaj ročno dodanih Center Line-ov (J, K, L). V tem primeru je to 0.