CATIA V5 – Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set

V Generative Shape Design (GSD) modulu obstajata dve metodi modeliranja. Ena uporablja Geometrical Setgeometrical_set, druga pa Ordered Geometrical Set  ordered_geometrical_set. Metodi se med seboj zelo razlikujeta v pristupu modeliranja.

Geometrical Set omogoča, da se različne geometrijske lastnosti grupirajo v en set oziroma več pod-setov ter da se organizira drevesna struktura, ko postane preveč zožana ali pa drevesna struktura postane predolga. V geometrijski set se lahko vstavi katerikoli element, pri čemer ni potrebno, da je struktura logična. Ni potrebe po logičnem vrsten redu, dokler je njihovo upravljanje neodvisno in ni pod vplivom pravilom. Takšna struktura je zelo fleksibilna in gradnji modela ne sledi korak za korakom. 

Za Ordered Geometrical Set je značilna sledljivost korakov, ki določajo dizajn in uporabo elemenatov. Tukaj ustvarjanje elementa ustvari nov objekt in predhodnji elementi se absorbirajo. Absorbirani elementi niso več vidni in niso več dostopni, kot da so ''skriti''. V tem setu je vrstni red elementov v drevesni strukturi skladen s koraki izdeave modela. Za razliko od elementov znotraj Geometrical Set-a, so lahko funkcije v Ordered Geometrical Set-u postavljene kot Current (podobno kot v Part Design okolju), s čimer se postavlja na željeno mesto pri ustvarjanju modela. Vse  funkcije, ki se nahajajo v drevesni strukturi za Current, so nevide.

Naslednji primer prikazuje razlike med uporabo enega in drugega seta.

V novem Part-u dodamo novi Geometrical Set. To naredimo s pomočjo ukaza Insert / Geometrical Set. Naredili bomo enostavni Extrude od predhodno narejene linije, nato pa bomo površino Extrude presekali z ravnino YZ.


geometrical_set_vs_ordered_geometrical_set


Če želimo ponovno uporabiti Extrude.1 in iz njega napraviti npr. Offset, nam sistem to dovoljuje, ne glede na to, ali smo Extrude.1 že presekali. V Parents and Children lahko vidimo, da so iz Extrude.1 nastali dve funkciji, Split.1 in Offset.1.


geometrical_set_vs_ordered_geometrical_set_split_offset


Sedaj bomo kreirali novi part s pomočjo Ordered Geometrical Set. Dodamo ga z Insert / Oredered Geometrical Set. Napravili bomo isti Extrude od linije in ga presekali z ravnino YZ.


catia_v5_geometrical_set_vs_ordered_geometrical_set_novi_part


Če želimo ponovno uporabit Extrude.1 in iz njega narediti Offset, nam sistem to ne omogoča. Opozori nas, da  Extrude.1 ne moremo označiti, saj je že uporabljen pri drugi funkciji Split.1.


/catia_v5_geometrical_set_vs_ordered_geometrical_set_extrude_1


Tukaj je edino možno napraviti  Offset od zadnje funkcije (Split.1). Ko koristimo Ordered Geometrical Set ne moremo ponovno uporabiti  že uporabljenega elementa