CATIA V5 – Delo z velikimi sklopi

Upravljanje z velikim sklopi v CATIA V5 je lahko zelo zahtevno in frustrirajoče. Tudi z uporabo izredno zmogljivih računalnikov lahko delo z velikimi sklopi pogosto privede do sesutja sistema s sporočilom “Click OK to terminate“. V nadaljevanju si lahko preberete predloge za zmanjšanje sesutja programa na minimum in olajšano delo z velikimi sklopi. 

          A. Cache System 

Aktivacija Cache System-a drastično izboljša zmogljivost in delovanje sistema. Ko je Cache System aktiviran, CATIA nalaga vse dele nekega sklopa v vizualizacijskem načinu. Vizualizacijski način dela ne naloži vseh lastnosti sklopa, temveč samo vizualizacijo, pri tem je obremenitev spomina računalnika znatno nižja. 

Za aktiviranje Cache System-a kliknite na Tools / Options / Infrastructure / Product Structure in v meniju vključite možnost Work with the cache system. Poleg tega morate nastaviti lokacijo za Cache direktorij in nastaviti maksimalno velikost direktorija glede na razpoložljive vire. 

Nato kliknete OK in znova zaženete program. Pri naslednjemu odpiranju odpiranju sklopa, bo CATIA naložila vse dele v vizualizacijskem načinu. Če želite spremeniti posamezen Part, ga morate prestaviti v  Design mode. To storite z desnim klikom na Part in za tem na Representations / Design Mode.

          B. CGR Management

CGR format datoteke za velike sklope lahko optimizirate. Da bi to storili, morate kliniti na Tools / Options / Infrastructure / Product Structure, za tem pa na CGR Management.

          C. Display options

S spreminjanjem določenih parametrov lahko izboljšate zmogljivosti sklopa. To storite s klikom na Tools / Options / General / Display. Priporočljivo je, da izključite možnosti Occlusion culling, nastavite 3D Accuracy na 0.1 (višja vrednost izboljša zmogljivost), povečate Level of Detail while Moving (višja vrednost izboljša zmogljivost) in povečate Pixel culling while Moving (višja vrednosti izboljša zmogljivost).

          D. Disable Automatic Saving

CATIA samodejno shranjuje podatke vsakih 30 min. Med shranjevanjem se viri znatno zmanjšajo, sistem pa se upočasnjuje. Samodejno shranjevanje podatkov je mogoče izključiti s klikom na Tools / Options / General ter v Data save vključiti možnost No automatic backup.

          E. Stack size

Stack size je število “Undo“ operacij dodeljenih CATIA session-u. Zmanjševanje tega števila poveča razpoložljivost spomina in s tem tudi zmogljivosti. Za nastavljanje vrednosti kliknete na PCS v meniju General.

          F. Product Visualization Representation

Odpiranje sklopov na način, da so vse komponente izklopljene in se kasneje vklopijo po potrebi, bo izboljšalo učinkovitost polnilnika računalnika. To storimo tako, da v meniju Product Visualization vključimo možnost Do not activate default shapes on open  (Tools / Options / Infrastructure / Product Structure).