CATIA V5 – Izdelava kataloga 2D elementov

V tehnični dokumentaciji se pogosto pojavljajo standardni elementi, kot so opombe, tehnični simboli, itd. Da bi bi privarčevali čas, lahko že v naprej pripravimo katalog standardnih 2D elementov, ki se kasneje lahko dopolnjuje in spreminja.
Za kreiranje kataloga odpremo nov Drawing, nato pa nov Detail Sheet.

Ko odpremo Detail Sheet-a, se avtomatsko ustvari View, v katerem določimo detail ali standardni 2D element. Za vsak naslednji detail moramo dodati nov View. To naredimo s klikom na ikono v orodni vrstici. Detail je lahko tekst, grafika ali kombinacija. 

Detail moramo narediti v merilu 1:1, kar se lahko vidi z desnim klikom na Properties. Vsakemu detail-u se avtomatsko doda ime 2D Component.1, 2D Component.2, itd. Ime je mogoče spremeniti z desnim klikom na okvir detail-a ali v drevesni strukturi v meniju Properties.

Ko so detaili definirani, shranimo načrt kot CATDrawing in nato še kot Catalog.

Ko boste naslednjič pri izdelava načrta potrebovali nek detail, kliknite na ikono Catalog Browser  in odprl se bo katalog. Elementi se na načrt dodajajo z dvojnim klikom (dodati je mogoče neomejeno število elementov). Če želite nekatere detail-e modificirati, izberemo možnost Explode 2D Component.