CATIA V5 - Creating Associative Isoparametric Curves

Isoparametric Curve je krivulja, ki je asociativna s površino, na kateri je ustvarjena. S spremembo površine (support) se avtomatsko ažurira tudi krivulja. Da bi se ustvarila krivulja, moramo klikniti na ikono Isoparametric CurveIkona Isoparametric curve u CATIA V5ki se nahaja znotraj skupine orodja Curves.

Odpre se meni, v katerem je potrebno definirati parametre krivulje:
 • Support – površina na kateri leži krivulja
  • Izberemo katerokoli obstoječo površino
  • Ustvarimo površino z uporabo kontekstualnega menija (desni klik na polje Support
   Kreiranje površine u CATIA V5
 • Point – definira točko krivulje
  • Kliknemo na željeno lokacijo na površini
  • Ustvarimo točko z uporabo kontekstualnega menija (desni klik na polje Point)
   CATIA V5 Kreiranje točke
 • Direction – definira smer krivulje 
  • Izberemo smer s klikom na geometrijski element 
  • Ustvarimo smer s pomočjo kontekstualnega menija (desni klik na polje Direction)
   Kreiranje smjera krivulje u CATIA V5
 • Swapped Cells – prikazuje površino, na kateri se spreminja smer propagacije krivulje. Ta funkcija ima smisla samo če je za support izbrano več površin

S klikom na površino (na spodnji sliki Join.1) se prikaže izgled krivulje, s premikom kurzorja pa se spreminja izgled krivulje. Prikazuje se manipulator, s pomočjo katerega se lahko premika krivulja. V kolikor je kot support izbrano več površin, je selektirana površina referenčna in takrat se manipulator lahko premika samo po referenčni površini.

Prikaz izgleda krivulje u CATIA V5


Z desnim klikom se odpre kontekstualni meni.

Tekstualni meni u CATIA V5 

Edit – omogoča definiranje krivulje glede na parametre.

Keep this point – omogoča ustvarjanje točke, na katero se klikne.

Swap UV – omogoča da se zamenjata U in V parametra krivulje.

 

S klikom na Swap UV se spreminja smer krivulje (spodnja slika). Ta ukaz je dostopen v meniju za definiranje krivulje.
Menu za promjenu smjera krivulje u CATIA V5


 
Usporedba različitih smjerova krivulje u CATIA V5 

Point in Direction se lahko urejata s klikom na ikone poleg polja.

Menu za uređivanje točke i smjera krivulje u CATIA V5


S klikom na Edit se v kontekstualnom meniju odpre okno Tuner, kjer je mogoče postaviti relativno izhodišče krivulje. S klikom na Reset Origin se postavi v točko.

CATIA V5 Tuner menu


S klikom na površino (spodnja slika) se spreminja smer propagacije krivulje in površina je dodana v polje Swapped Cells.

Promjena smjera propagacije krivulje u CATIA V5


Je bil ta članek koristen? Oglejte si še preostale CATIA Tips&Tricks