CATIA V5 - CATDUA V5

S pomočjo funkcije CATDUA V5 je mogoče očistiti sistemske napake modela, kot so lažne povezave in podobno. To se lahko opravi za vsak del nekega sklopa posamično, za več modelov naenkrat ali pa za vse modele znotraj določene mape.

Da bi pognali postopek čiščenja je potrebno opraviti sledeče korake:

  1. Odpremo  File / Desk.
  2. Desni klik na naložen Part in nato na CATDUAV5

Pokretanje CATDUAV5

3. Vključimo opcijo Clean ter nato Run

CATDUAV5 clean

4. Rezultati so vidni v informacijskem oknu. V primeru, da se napake še vedno prikazujejo, je potrebno postopek ponoviti dokler model ni očiščen.

5. Preverimo, če je model očiščen in ga shranimo.


V kolikor želimo znotraj neke mape očistiti vse modele hkrati, je to mogoče narediti na naslednji način: 

  1. Odpremo  Tools / Utility
  2. Zaženemo  CATDUAV5

catdua v5 brisanje svih modula

 3.Vključimo opcijo Clean ter izberemo mapo

CATDUAV5_clean_file

4. V naslednjem meniju je potrebno sprva vključiti opcijo Keep at the same location, lahko pa se tudi vključi opcija Extend selection to sub-directories. Nato kliknemo na All in izberemo mapo, kjer se nahajajo modeli in na koncu vključimo možnosti Replace existing documents in the target directory ter Save previous version of the documents.

catduav5_keep at the same location

5. S klikom na OK se vrnemo na prejšnje okno, v katerem so prikazani vsi modeli, ki bodo očiščeni. Tu je mogoče zamenjati mapo in naziv poročila (Report Name). Zatem je potrebno klikniti na Run.

catduav5_report_name


Je bil ta članek koristen? Oglejte si še preostale CATIA Tips &Tricks